Zlatica Gregorová Samospráva

Získali takmer 30-tisíc eur: Požiarna zbrojnica sa rozrastie

V poslednom čase sa v šalianskom okrese rozbehli rekonštrukcie požiarnych staníc. Pôvodné budovy síce spĺňajú svoj účel, ale núkajú nové možnosti.

Ilustračný obrázok k článku Získali takmer 30-tisíc eur: Požiarna zbrojnica sa rozrastie
Foto: Zlatica Gregorová

Kompetentní rozmýšľajú, ako tieto objekty ešte viac využiť. Často k nim budujú ďalšie miestnosti na parkovanie hasičského automobilu. Aj v neďalekej Dlhej nad Váhom sa rozhodli, že k už existujúcej požiarnej zbrojnici dobudujú prístavbu.

Prístavba

Objekt stojí takmer na začiatku dediny, vedľa parku a detského ihriska.

Ako sa uvádza v zverejnenej zmluve: „príjemca v súvislosti so skutočnosťou, že dotáciu požaduje na zmenu dokončenej stavby vyhlasuje, že je vlastníkom pozemku parc. č. 177/3, registra „C“, o výmere 58 m2, druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v K.Ú. Dlhá nad Váhom, na ktorom bude postavená prístavba požiarnej zbrojnice.“

Dotácia

Vedenie obce Dlhá nad Váhom na stavebné práce získalo finančnú injekciu zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky prostredníctvom Ministerstva vnútra SR.

Výška dotácie „na financovanie podpory ochrany pred požiarmi“ je 28 444, 5 eur.

Obec doplatí povinných 5% v rámci spolufinancovania projektu.

Foto: ilustračné

Ďalšie zaujímavé informácie a aktuálne správy z celého Slovenska si môžete zabezpečiť sledovaním Dnes24 a Facebooku.

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie