Zlatica Gregorová Samospráva

Zdravotnícke zariadenie v Šali má dočasne stopku: Príčinou sú prehnané ceny ponúk

Rady služieb v našom meste sa majú rozšíriť. Ministerstvo zdravotníctva SR ponúklo zriadiť Centrá integrovanej zdravotnej starostlivosti.

Ilustračný obrázok k článku Zdravotnícke zariadenie v Šali má dočasne stopku: Príčinou sú prehnané ceny ponúk
Foto: Zlatica Gregorová

Novou službou by zvýšili možnosti občanov, získať ošetrenie priamo v mieste bydliska. Keďže šalianska nemocnica dávno ukončila svoju činnosť, obyvateľom zostala Poliklinika NSK. Tú riadi rozpočtová organizácia s riaditeľom Borisom Jordanovom.

Podali žiadosť

Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti (CZIS) je však v plnej kompetencii Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Ten požiadal o možnosť, vybudovania centra v Šali. Na tento účel je vyčlenená približne 150 metrov dlhá budova, kde sídlila Detská poliklinika a kde by malo mať zázemie približne 9 lekárov.

Kompletná oprava

Úrad pre verejné obstarávanie v lete 2019 zverejnil súťaž na výber vhodného dodávateľa stavebných prác. Tie by sa týkali „komplexnej rekonštrukcie objektu, prispôsobenia vnútornej dispozície potrebám užívateľov v súlade so stanovenými štandardami pre poskytovanie zdravotnej starostlivosti, vytvorenia priestorových podmienok pre moderné ambulancie a zázemie lekárov, poskytovanie sociálnych služieb a vytvorenie bezbariérových prístupov. Navrhovaná rekonštrukcia objektu bude stavebne a prevádzkovo tvoriť nezávisle užívateľské centrum určené pre integrované zdravotné služby.

Práce zahŕňajú búranie nenosných priečok ako aj ďalších interiérových konštrukcií, výmenu okien a dverí, strešnej izolácie a objekt by mal byť zateplený. Ako nedávno zverejnil Úrad pre verejné obstarávanie, víťaza zatiaľ nevybrali. Súťaž bola predčasne ukončená.

Nadmerné ponuky

„Verejný obstarávateľ ruší proces verejného obstarávanie, nakoľko sa v priebehu postupu verejného obstarávania vyskytli dôvody hodné osobitného zreteľa, pre ktoré nemôže verejný obstarávateľ pokračovať v procese verejného obstarávania. Všetky navrhované ceny v predložených ponukách sú výrazne vyššie ako predpokladaná hodnota zákazky určená z rozpočtu stavebných prác,“ uvádza sa v Oznámení.

Malý balík

Podľa zverejnených informácií, v súčasnosti NSK nemá k dispozícii toľko peňazí, aby by mohol financovať túto zákazku. O tom, ako bude ďalej postupovať kraj v tejto veci, vás budeme priebežne informovať.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie