Ilustračný obrázok k článku Zazvonia aj pri vašich dverách: V Šali začali doručovať rozhodnutia pre dane a smetné
Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0

Zazvonia aj pri vašich dverách: V Šali začali doručovať rozhodnutia pre dane a smetné

Nastal čas na platbu miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad. Radnica začala do domácností doručovať rozhodnutia.

Správy
Správy

Zazvonia aj pri vašich dverách: V Šali začali doručovať rozhodnutia pre dane a smetné

Nastal čas na platbu miestnych daní a poplatkov za komunálny odpad. Radnica začala do domácností doručovať rozhodnutia.

Ilustračný obrázok k článku Zazvonia aj pri vašich dverách: V Šali začali doručovať rozhodnutia pre dane a smetné
Zdroj: pixabay.com / CC0 1.0

„Počas mesiacov apríl – máj budú zamestnanci Mestského úradu v Šali doručovať občanom rozhodnutia, ktorými mesto vyrubuje miestne dane a miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady (ďalej aj ako poplatok)," informuje mesto Šaľa. Radnica upozornila, že rozhodnutia budú do domácnosti doručovať v pracovných dňoch a aj počas víkendov. Pokiaľ máte aktivovanú elektronickú schránku, dostanete rozhodnutie v elektronickej for­me.

„Pre informáciu uvádzame sadzby miestnych daní platných pre rok 2021 pri vybraných druhoch nehnuteľností: stavby na bývanie 0,35 eur/m2, chaty a stavby na individuálnu rekreáciu 0,60 eur/m2, samostatne stojace garáže, stavby hromadných garáží 1,00 eur/m2, za byty 0,35 Eur/m2," dodáva vedenie mesta.

Fyzická osoba zaplatí za komunálny odpad za rok 2021 35,09 eur.

„Občania, ktorí sa na území mesta Šaľa nezdržujú viac ako 90 dní a chcú si uplatniť úľavu alebo oslobodenie od poplatku za komunálne odpady, musia o túto úľavu každoročne požiadať a predložiť doklady, preukazujúce splnenie nároku na zníženie alebo oslobodenie od poplatku za rok 2021. Prehľad dokladov ako aj dôvody, pre ktoré je možné poplatok za komunálne odpady znížiť alebo odpustiť, je uvedený v už spomínanom VZN č. 6/2019. Fyzické osoby, ktoré v predchádzajúcom roku dovŕšili 62 rokov veku, budú mať znížený poplatok za odpad o 30% už priamo v doručenom rozhodnutí," informuje mesto Šaľa.

Dane môžete uhrádzať v troch splátkach, ktoré sú určené v rozhodnutí. Zaplatiť môžete v pokladni mestského úradu a využiť môžete aj bezhotovostnú platbu na číslo účtu, ktoré nájdete v rozhodnutí. Radnica prosí, aby obyvatelia mesta využívali práve bezhotovostný platobný styk.

„Vzhľadom k tomu, že mnohí občania si povinnosť platiť mieste dane neplnia načas prípadne vôbec, chceme upozorniť občanov, aby dodržiavali termíny určených splátok z dôvodu, že mesto je povinné vyrubovať úroky z omeškania, a to za každý deň omeškania platby. Mesto je tiež povinné vymáhať nedoplatky na miestnych daniach v exekučnom konaní, preto upozorňujeme občanov, aby tak urobili čím skôr a vyhli sa zvýšeným exekučným poplatkom," upozorňuje mesto Šaľa.

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Viac informácií zo Šale a okolia

Zdroj: Dnes24.sk
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie zo Slovenska
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie v regióne
Najčítanejšie na Dnes24.sk
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Magazín