Zastupiteľstvo prinieslo aj emócie: Rokovalo sa aj o zámere predaja pozemku

Poslanci sa zišli hneď v prvý februárový deň. Aj preto, aby jednali, polemizovali aj schvaľovali.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Zastupiteľstvo prinieslo aj emócie: Rokovalo sa aj o zámere predaja pozemku
Foto: Zlatica Gregorová

Okrem ďalších návrhov boli na programe Mestského zastupiteľstva aj jednotlivé návrhy a majetkové záležitosti.

Predaj mestského pozemku

Súčasťou rokovania bolo aj schvaľovanie predaja pozemku šalianskemu podnikateľovi, spoločnosti G & G. s.r.o. „Prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa a žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny pre G & G. s.r.o.“ Súkromník na Hlavnej ulici dávnejšie postavil čerpaciu stanicu a dal vybudovať aj prístupové komunikácie okolo nej. To všetko na svoje vlastné náklady. Po čase sa teda obrátil na mestských poslancov so žiadosťou, aby mu pozemky mesto predalo do jeho osobného vlastníctva. Podľa dostupných materiálov, „žiadateľ doteraz užíval nehnuteľnosť v súlade s nájomnou zmluvou, vykonával na vlastné náklady jej bežnú údržbu a riadne a včas uhrádzal nájomné.“

Pomáhajú mestu

Okolo tohto rokovacieho bodu sa v priestoroch Spoločenského domu vo Veči rozprúdili emotívne reakcie niektorých poslancov. Ako počas rokovania vyplynulo, všeobecne sa k žiadostiam podnikateľov, vyjadruje zastupiteľstvo prevažne negatívne. Mesto sa v globále snaží o obojstrannú spoluprácu s miestnymi podnikateľmi, ktorí môžu pre mesto veľa urobiť. A práve vďaka spolupráci mesta a súkromných podnikateľov vzniká nemálo podujatí a iných aktivít, na ktoré finančne aj vecne prispievajú.

„Z dôvodu, že žiadateľ už do uvedenej nehnuteľnosti investoval celkovo 88 051,63 eur predložil žiadateľ súčasne žiadosť o mimoriadne zníženie kúpnej ceny. Žiadateľ ponúka kúpnu cenu vo výške 30 eur /m2, čo pri výmere 1513 m2 predstavuje celkovú kúpnu cenu vo výške 45 390 eur,“ uvádzajú rokovacie materiály.

Zámer prerokovali

Poslanci Mestského zastupiteľstva v Šali rokovali o zverejnení zámeru prevodu pozemku vo vlastníctve mesta mesta a schválili žiadateľom ponúkanú cenu vo výške 30 eur /m2, teda celkovo 45 390 eur. Žiadateľ v rámci všetkých troch bodov, žiadostí o kúpu pozemkov, zároveň odovzdal mestu a poslancom mestského zastupiteľstva verejný prísľub o vyplatení 30 000 eur mestu Šaľa, ktoré budú použité na športovú a kultúrnu oblasť.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame