Svetová a slovenská história

Otázka 1/10
V roku 1949 boli založené 2 nemecké štáty, aké boli ich skratky?

Najlepší hráči

  1. Marián Mališ (14.39s) 100%
  2. Vladimír Zeleňák (14.81s) 100%
  3. Jozef Silný (15.06s) 100%
  4. Kristína Rusinková (15.56s) 100%
  5. Lucia Silná (15.89s) 100%
  6. Peter Petráš (17.05s) 100%
  7. Alcznauer Vladimír (17.68s) 100%
  8. Mária Kolesárová (18.24s) 100%
  9. Bozena Rimska (19.32s) 100%
  10. jan rak (19.67s) 100%