Z lesoparku sa ozýva zvuk píly: Robotníci ho už začali prevzdušňovať, FOTO

Predstava rekultivácie zanedbaného priestranstva primäla šaliansku poslankyňu Gabrielu Lackovú k spolupráci s Mestom Šaľa. Spolu začali prvé aktivity.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Z lesoparku sa ozýva zvuk píly: Robotníci ho už začali prevzdušňovať, FOTO
Foto: Zlatica Gregorová

Mesto Šaľa s návrhom obnoviť priestranstvo pre verejnosť, súhlasilo. Šalianski poslanci o zámere revitalizácie lesoparku a vybudovaní atraktívnej relaxačnej zóny rokovali presne pred rokom. Keďže však pozemky nepatria mestu, bolo potrebné dať ich administratívne do poriadku.

Vlani, koncom roka uzavrelo Mesto Šaľa a Pozemkové spoločenstvo Urbariát Šaľa Zmluvu o nájme. Ide o plochu s výmerom 85 029 m2. Mesto Šaľa pozemok získalo za tisíceurové ročné nájomné na dobu 15 rokov.

Pre mesto

V prvotnej fáze sa začne s prípravnými prácami. Musia sa odstrániť všetky náletové dreviny, ktoré areál zahusťujú a znemožňujú prechádzanie pomedzi ne. Tak ostanú rásť tie najschopnejšie, ktoré budú dotvárať zeleň lesoparku.

My sme sa presvedčili o tom, že všetko pokračuje podľa plánu. Po týždni prác, ktoré sa začali v časti od mosta a pokračujú ďalej, už nabiehajú aj mechanizmy, ktoré uľahčia prácu lesných odborníkov.

Usilovne pracujú

Pilčíci od rána stínali stromy a traktor naberal zoťaté, prevažne vysušené a divo rastúce stromy a kroviny. Revitalizácia lesoparku má už teraz svojich obdivovateľov, ktorí sa so záujmom v bezpečnej vzdialenosti obzerali, ako to tu opäť po rokoch ožíva.

Zdroj: Dnes24.sk