Vzduch vo večianskej bytovke s nežiadúcimi hodnotami: Po ohni nosia rúška, FOTO

Decembrový požiar vo večianskej bytovke už riešia policajti. Páchateľa majú na muške a teraz potrebujú čas, aby prípad dotiahli do úspešného konca.

Zlatica Gregorová

Obyvatelia bytovky na Slnečnej 10 však musia riešiť svoju situáciu, ako sa len dá.

Hraničné hodnoty

Zamorené priestory sú stále zadymené a tak nastúpilo čistenie. Obyvatelia sa obrátili o pomoc u svojho správcu, s ktorým sa radia, ako budú pokračovať. Nápomocný im je aj mestský poslanec Róbert Andráši, ktorý im dal kontakt na pracovníka p. Kosíra z Okresného úradu – odbor Krízového riadenia a pýtal sa osobne, ako majú obyvatelia činžiaka postupovať.

V bytovke boli pracovníci sanačnej spoločnosti s meracími prístrojmi, ktorí zistili, že „ prchavé organické látky boli v čase merania v hodnotách, ktoré pri dlhšej expozícii môžu spôsobiť podráždenie, alebo znížiť pocit pohody a to v prípade, že expozícia bude dlhodobá. Samotné hodnoty sú hraničné, až mierne nadlimitné," uvádzajú v správe.

Nosia respirátory

Odborníci na merania zistili i to, že sa tam nachádza formaldehyd – karcinogén, ktorého hodnoty taktiež prevyšovali svoj limit, tak, ako aj hodnoty prachových častíc. Obyvateľom bytovky odporúčajú „pohyb a pobyt v zadymených priestoroch len s respirátormi. Ďalej odporúčame, aby si exponované osoby chránili povrch tela pred kontaktom so splodinami horenia a taktiež odporúčame ochranu zraku proti vniknutiu prachových a drobných mechanických častíc do očí.“

Obyvateľka bytovky Erika Štrbová nám k situácii ohľadom spolupráce so správcom bytovky, pánom Takáčom povedala: „Správca nám prisľúbil, že bude zrejme teraz v nedeľu schôdza ohľadne kamier. Máme niekoľko oslovených ľudí a cenových ponúk na pár firiem, tak chceme, aby ich osadenie a výber všetci odsúhlasili.“

Bez elektriny

Keďže výsledky merania ovzdušia ešte pred dezinfikovaním a maľovkou boli vysoko nad normou, ostáva im len zakrývať si tvár rúškom a pravidelne vetrať. „Teraz je len na nás a hlavne na dôverníkovi, aby dohliadol na firmy, čo to robia, aby to bolo dobre urobené. Zatiaľ sa demontovali elektrické skrinky a prebieha dezinfekcia priestorov. Nakoľko sa dali vyrobiť nové skrine na elektroinštaláciu, tak bez elektriky budeme minimálne mesiac,“ dodala Erika Štrbová.

Kamerový systém

Ďalšia obyvateľka bytovky Pavlína Szalayová nám povedala, že tiež už tlačila na zavedenie kamerového systému. „Len všetko išlo akosi pomaly a potom u nás opäť horelo koncom decembra, tak pevne verím, že na schôdzi sa to pohne.“

Opatrenia

Podľa slov obyvateliek s nikým nemajú konflikty a tak absolútne netušia, prečo im to niekto robí. To však už vyrieši naša polícia. Ako k prípadu uviedol náčelník MsP Šaľa Peter Krokavec, kvôli prípadu mali stretnutie s primátorom Mesta Šaľa Jozefom Belickým aj riaditeľom OR PZ Šaľa Romanom Révayom. Peter Krokavec v súvislosti s požiarom v bytovke uviedol: „Prijali sme opatrenia, ktorými by sme chceli eliminovať takéto konanie. O niektorých opatreniach budú informovaní aj občania uvedeného vchodu.“

Zdroj: Dnes24.sk