Zlatica Gregorová Samospráva

Vyššie dane v Trnovci nad Váhom: Po schválení si priplatíte za skládku i odpad

Obecné zastupiteľstvo navrhuje zmeny vo výške daní. Po schválení poslancami by mali platiť od 1. januára 2020.

Ilustračný obrázok k článku Vyššie dane v Trnovci nad Váhom: Po schválení si priplatíte za skládku i odpad
11
Galéria

Ide o Daň za psa, Daň za užívanie verejného priestranstva, Daň za predajné automaty, Daň za nevýherné hracie prístroje, poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

Za chlpáča

Výška dane za psa je, podľa zverejnených informácií 15 eur /ročne. Ak má daňovník viac psov, za každého z nich zaplatí uvedený poplatok. Ako uvádza obecný úrad v Trnovci nad Váhom :„Sadzba dane sa zníži o 10 eur za psa chovaného alebo držaného daňovníkom v rodinnom dome alebo o 5 eur za psa s platnou vakcináciou proti besnote. Tu je nutné predložiť doklad o vakcinácii psa proti besnote za predchádzajúci kalendárny rok v lehote do 31. 01.“

Za lešenie či lunapark

Daň za verejné priestranstvo zaplatia Trnovčania v prípade, že majú zariadenie, poskytujúce služby, stavebné či predajné zariadenie, cirkus, lunapark, vonkajšie lešenie, skládku a pod. Taktiež tu patrí aj vonkajšie sedenie v cukrárňach či reštauráciách a pod. „Daňovník je povinný osobne alebo písomne podať oznámenie o začatí užívania verejného priestranstva Obecnému úradu v Trnovci nad Váhom a to 1 deň pred začatím užívania verejného priestranstva, výnimočne v deň, v ktorom sa má realizovať užívanie verejného priestranstva, “ uvádza obecný web.

Kedy neplatíte?

Daň neplatíte, ak organizujete športovú či kultúrnu akciu bez vstupného, charitu a daň nezaplatia ani zdravotne postihnutí občania za trvalé parkovanie motorových vozidiel. Sadzba dane za užívanie verejného priestranstva je 0,25 eur za každý i začatý m2 osobitne užívaného verejného priestranstva a za každý aj začatý deň alebo 0,50 eur za každý i začatý m2 verejného priestranstva s prechodným umiestnením predajného zariadenia. V tomto prípade dostane obyvateľ obce zľavu vo výške 0,25 eur/m2/deň.

Čo sa týka Dane za automaty, daňovník zaplatí za jeden automat 100 eur ročne. Táto suma platí aj pri nevýherných hracích prístrojoch. Tu, podľa obce, patria elektronické prístroje na počítačové hry, mechanické prístroje, elektronické prístroje, automaty a iné zariadenia na zábavné hry.

Dane za odpad

Ďalším návrhom trnoveckých poslancov je zmeniť sadzbu za Daň za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, okrem elektroodpadov, ktoré vznikajú na území obce Trnovec nad Váhom. Poplatok sa týka všetkých občanov s trvalým pobytov v obci a jeho výška by, po schválení nového VZN, mala byť 0,0175 eur /liter komunálnych odpadov a 0,0300 eur/za kilogram drobného stavebného odpadu bez obsahu škodlivín. „Poplatok za komunálny odpad za vývoz jednej zbernej nádoby sa zabezpečuje formou žetónov pri 120 l a 240 l nádobe. Hodnota jedného žetónu je 2,10 eur. Poplatok za vývoz jednej zbernej nádoby 120 l je 2,10 eur a 240 l nádoby je 4,20 eur," uvádza obec.

Nálepky či vrecia

Platbu obec zabezpečí napríklad nálepkami alebo PE vrecami, ktoré sú označené logom obce. Hodnota jedného 120 l PE vreca je 2,10 eur. V prípade, že Trnovčan od 01. januára do 30. júna nevyužíva množstvový zber a neplatí za vývoz zbernej nádoby, vyrúbia mu poplatok za komunálne a drobné stavebné odpady vo výške 0,10 eur osoba/deň za celý kalendárny rok. Po zaplatení poplatku obec poskytne poplatníkovi potrebné žetóny.

Vo fotogalérii uvidíte zábery noviniek, ktoré budú v šalianskom lesoparku.

Foto: ilustračné

Sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame a budete mať vždy zabezpečený čerstvý prísun informácií zo Šale a okolia.

Lesopark v Sali obohatia: Nové herné prvky aj hotel pre hmyz, FOTO
11
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie