Vo Vlčanoch už poznajú víťaza: Bude sa starať o komunálny odpad

Začiatkom tohto roka sa v neďalekej dedine rozhodli dať šancu novému dodávateľovi. Voľba bola jednoznačná.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Vo Vlčanoch už poznajú víťaza: Bude sa starať o komunálny odpad
Foto: Zlatica Gregorová

Keď kompetentní pristúpili k otváraniu ponúk, nemali čo riešiť. Voľba bola jednoznačná. Nová firma splnila všetky stanovené podmienky a vo svojom portfóliu bude mať zbieranie aj odvážanie komunálneho odpadu.

Na vlastné náklady

Ako Úrad pre verejné obstarávanie informoval vo Výzve – Zber a odvoz komunálneho odpadu z obce Vlčany „predmetom zákazky je poskytovanie služieb spojených so zberom, prepravou a nakladaním s komunálnym odpadom v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, t.j. zber, preprava a uloženie komunálneho odpadu na skládku STKO N-14 Neded.“ Predpokladaná hodnota zákazky predstavovala sumu 31 994 eur bez DPH. Zber a odvoz odpadu si obec plánuje hradiť vlastnými nákladmi.

Vyhrala zohorská firma

Výzva splnila svoj účel a dedina už má toho, kto sa im o odpad postará. Podľa dostupných informácií sa do súťaže sa totiž prihlásila jediná firma, pochádzajúca zo Zohora. Tá prišla s adekvátnou ponukou a to v hodnote 37 180, 42 eur.

Do roka

Vyše trojtisícové Vlčany tak budú mať o odpad postarané. Ako Úrad pre verejné obstarávanie zverejnil, nový dodávateľ bude túto službu vykonávať po dobu jedného roka. Predpokladané množstvo odpadu, ktorý obyvatelia mesačne vyprodukujú je 100 ton. Využijú pri tom 1400 ks stodvadsaťlitrových nádob a 40 ks tisícstolitro­vých nádob.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame