Vo Veči vybudujú moderné kontajnery: Predložia žiadosť o finančný príspevok

Človek svojou dennou rutinou chtiac – nechtiac vyrobí množstvo odpadu. Kvôli nemu sa v súčastnosti využívajú moderné polopodzemné kontajnery.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Vo Veči vybudujú moderné kontajnery: Predložia žiadosť o finančný príspevok
Zdroj: TASR

Situácia je čoraz neúnosnejšia, nádoby na odpad sú väčšinou preplnené, nehovoriac o ich vysypanom a do okolia rozmetanom obsahu. Tie zapustené do zeme by v meste Šaľa mali byť umiestnené už zanedlho.

Poslanci schvaľovali

Ekologické riešenia sa i v našom meste uplatňujú v čoraz väčšej miere a k skvalitneniu životného prostredia by mali prispieť aj nové kontajnery. Otázka vybudovania moderných a ekologickejších nádob na odpad v Šali bola prerokovaná na Mimoriadnom zastupiteľstve, konanom 10. augusta 2017 na MsÚ v Šali. Poslanci MsZ schvaľovali návrh na predloženie žiadosti o Nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu Zmena systému zberu odpadov v meste Šaľa – časť Veča prostredníctvom systému polopodzemných kontajnerov.

Kontajnery v zemi

Ako už z názvu vyplýva, budú čiastočne osadené v zemi a to do jeden a pol metrovej hĺbky. Ich výhodou je, že väčšia časť smetnej nádoby je ukrytá pod zemou, nadzemná časť dosahuje asi 1,2 m. Keďže svojou kapacitou prevýšia klasické kontajnery, vo veľkej miere nahradia tieto nádoby na odpad. Preplnené klasické kontajnery totiž často pôsobia nevzhľadne, či už vplyvom nepriazne počasia, alebo zásahom ľudí.

Sedemnásť stanovíšť

V pláne je vybudovanie „17 stojísk polopodzemných kontajnerov pre komunálny odpad, vrátane zložiek triedeného odpadu na území mesta Šaľa – časť Veča celkom pre 36 kontajnerov pre zmesový odpad. Vybudovaním predmetných stojísk sa zvýši objemová kapacita kontajnerov a zníži sa zaťaženie priestoru,“ uvádza sa v dôvodovej správe...

Nové stanovištia by mali vyrásť na uliciach: Fr. Kráľa 4 a 6, Hollého 36, Lúčna 1, Cintorínska 5, Cintorínska 15, Narcisová 8, Narcisová 7,  Narcisová 21, Hollého 18, Slnečná 2,  Hollého 6, Gen. L. Svobodu 13, Slnečná 1, Narcisová 18, Nivy 3 a Rímska 3.

Nenávratný finančný príspevok Mesto Šaľa žiada v rámci Operačného programu Ľudské zdroje – Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít. Projekt by sa mal zrealizovať do 18 mesiacov z toho stavebné práce by mali byť skončené do 8 mesiacov.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame