Vo Veči pomaly finišujú: Panoráme povolili výstavbu trafostanice, FOTO

Rozostavané objekty v našom meste čoraz viac naberajú na kontúrach. Do výšky sa ťahajú mestské byty a rastie aj dom na Hollého ulici vo Veči.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Vo Veči pomaly finišujú: Panoráme povolili výstavbu trafostanice, FOTO
Foto: Zlatica Gregorová

Budovu stojacu neďaleko večianskeho supermarketu čaká ešte dostavba posledného podlažia, ukončeného strechou. Onedlho tu dokončia dvadsaťštyri nových bytov s dvoma či troma izbami. Svoje miesto tu budú mať aj administratívne priestory a obchody. Ku komplexu bude patriť aj podzemné parkovisko a zazelenané okolie.

Vydali povolenie

Nedávno sa Mesto Šaľa rozhodlo vydať so stavbou Polyfunkčného objektu Panoráma stavebné povolenie na trafostanicu, prípojku VN a prípojku NN. Ako zverejnila šalianska radnica na sala.sk, betónová trafostancia bude z betónu a rozmerov 3,20 × 2,71 × 2­,65 m. Prípojka vysokého napätia bude pozostávať zo zemného káblového vedenia, ktoré bude zaslučkované do už existujúceho rozvodu. Prípojka – rozvody nízkeho napätia pôjdu z budúcej trafostanice do istiacej skrinky. „Káblové rozvody budú uložené v zemi v celej dĺžke 0,8 m pod úrovňou terénu, uložené voľne v zelenom teréne a v chráničkách pod spevnenými plochami,“ uvádza sa v oznámení.

Pre stavbu mesto vydalo niekoľko podmienok, ktoré je nutné splniť, ako napr. : trafostanica bude stáť na určených parcelách, stavebník musí dať stavbu vopred odborne vytýčiť, musia na nej participovať dodávatelia na základe výberového konania. Podľa zverejnených informácií, jej ukončenie musí prebehnúť najneskôr do 2 rokov po právoplatnosti uvedeného rozhodnutia.

Vytýčenie sietí

Stavebník nesmie zabudnúť ani na vytýčenie podzemných inžinierskych sietí ešte pred samotnou výstavbou trafostanice. Dôležitou podmienkou Mesta Šaľa je i to, aby stavebník minimalizoval negatívne vplyvy na okolie a životné prostredie. Inak by museli kompetentní znášať škody, ktoré by mohli vzniknúť počas stavebných prác.

Zdroj: Dnes24.sk