V Žihárci majú voľné miesto: Chceli by ste riadiť školu?

I počas letných prázdnin, v čase oddychu a relaxu, často uvažujeme nad tým, akým smerom sa uberať. Možno vás inšpiruje ponuka zo Žihárca.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku V Žihárci majú voľné miesto: Chceli by ste riadiť školu?
Zdroj: TASR

V obci v šalianskom okrese potrebujú novú riaditeľku alebo riaditeľa základnej školy. Úspešný uchádzač by mohol do novej práce nastúpiť už po prázdninách.

Obec Žihárec vyhlasuje výberové konanie na pracovnú pozíciu riaditeľky alebo riaditeľa miestnej základnej školy. Svoju funkciu by úspešný kandidát vykonával už od 1. septembra 2017, teda od nasledujúceho školského roka. Prečítajte si podmienky na prijatie do zamestnania, ako sú uvedené na webe obce Žihárec.

Päťročná pedagogická prax

Uchádzač musí mať ukončené pedagogické vzdelanie a za sebou mať aspoň päťročnú pedagogickú prax. Budúci riaditeľ /ka by byť bezúhonný, čo doloží Výpisom z registra trestov, nie starším ako 3 mesiace. Musí byť aj zdravotne spôsobilý, to doloží lekárskymi potvrdeniami. Okrem toho by mal mať absolvovanú prvú kvalifikačnú skúšku. K ďalším predpokladom pre zapojenie do výberového procesu sú dobré organizačné, osobnostné a morálne predpoklady. Uchádzač by ma byť komunikatívny, ovládať prácu na PC a slovenský jazyk.

Priložte aj koncept rozvoja školy

K Žiadosti o prijatie do zamestnania priložte aj Prihlášku do výberového konania, profesijný životopis, fotokópie dokladov, doklad o prvej atestácii a vlastný koncept plánovaného rozvoja základnej školy. Na záver doložte písomný súhlas s využitím vašich osobných údajov. Čas na podanie prihlášky máte do 12. júla 2017 do 12.00 hod.

Všetky potrebné doklady osobne doručte alebo osobne prineste do Obecného úradu v Žihárci, č. 599. O tom, či postupujete do výberového konania vás budú vopred informovať.

Foto: ilustračné

Zdroj: obec Žihárec

Odporúčame