Zlatica Gregorová Správy

V Trnovci hľadajú šikovného človeka: Potrebujú nového riaditeľa školy

Ak práve uvažujete nad tým, že by ste skúsili robiť niečo iné, ako doposiaľ, môžete sa inšpirovať aktuálnou ponukou. Možno hľadajú práve vás.

Ilustračný obrázok k článku V Trnovci hľadajú šikovného človeka: Potrebujú nového riaditeľa školy
7
Galéria

Obec Trnovec nad Váhom vyhlásila výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základ­nej školy s materskou školou Trnovec nad Váhom 302.

Zo zákona

K tomu, aby ste sa mohli uchádzať o uvedenú pozíciu, potrebujete splniť isté požiadavky. „Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky uchádzača na vykonávanie funkcie riaditeľa školy podľa zákona č. 138/2019 Z .z o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 31/2018    Z. z.,“ uvádza obec na svojom webe.

Vzdelaný a bezúhonný

Uchádzač o zamestnanie by mal mať vysokoškolské vzdelanie II. stupňa a odbor vzdelania pre uvedený druh školy a za sebou absolvovanú I. atestáciu (1. kvalifikačná skúška alebo jej náhrada). Budúci riaditeľ základnej školy by mal ovládať legislatívne normy, súvisiace s jeho prácou a mať min. 5-ročnú pedagogickú prax. Podľa požiadaviek obce Trnovec nad Váhom, má byť uchádzať bezúhonný i zdravotne spôsobilý.

Medzi požiadavky na uchádzača patrí aj to, aby ovládal slovenský jazyk a vedel pracovať s počítačom. Výhodou sú komunikačné, organizačné a riadiace schopnosti, ako aj flexibilita, zodpovednosť a spoľahlivosť.

Ak vás ponuka zaujala a chcete sa zúčastniť výberového konania, k žiadosti priložte životopis, aj osvedčené kópie dokladov o dosiahnutom stupni vzdelania spolu s vysvedčením o štátnych skúškach. Okrem toho je potrebne doložiť aj Doklad o vykonaní 1. atestácie alebo jej náhrady aj o dĺžke pedagogickej praxe.

Doklady

Medzi požadované dokumenty patrí aj Odpis z registra trestov a váš návrh koncepcie rozvoja základnej školy s materskou školou, lekárske potvrdenie o spôsobilosti na uvedenú prácu, ako ako Písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania.

Žiadosť spolu s dokumentmi pošlite do 31. januára 2020 na adresu: Obecný úrad Trnovec nad Váhom 587, 925 71 Trnovec nad Váhom. Obálku označte nápisom: „ Výberové konanie  ZŠ s MŠ„.

“Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín, čas a miesto výberového konania oznámený písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním,“ informuje obec.

  Foto: ilustračné

Vo fotogalérii uvidíte zábery z nedávneho podpísanie spolupráce Trnovca nad Váhom a Bajótom.

Sledujte nás aj na Facebooku a Instagrame a budete mať vždy zabezpečený čerstvý prísun informácií zo Šale a okolia.

Trnovčania nadviazali cezhraničnú družbu: Spoluprácu uzavreli do Vianoc, FOTO
7
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie