Zlatica Gregorová Samospráva

V Šali zriadia školské učebne: Príležitosť dostala miestna firma

Mesto už vlani začalo s prípravou na modernizáciu špeciálnych miestností. Tu žiaci môžu rozvinúť svoje teoretické vedomosti.

Ilustračný obrázok k článku V Šali zriadia školské učebne: Príležitosť dostala miestna firma
Foto: Zlatica Gregorová

Referentka Oddelenia stratégie a komunálnych činností (OSaKČ) Eliška Vargová zo šalianskej radnice návrhy predložila poslancom. Po ich schválení začali s verejným obstarávaním a hľadaním financií. Nenávratný finančný príspevok mesto už získalo a po verejnom obstarávaní je jasné, kto bude vykonávať stavebné práce v ZŠ Ľ. Štúra a ZŠ P. Pázmánya.

Dva projekty

Celkovo ide o päť projektov, ktoré sú zamerané na modernizáciu či vytvorenie školských učební. Aktuálne mesto zverejnilo, kto bude mať na starosti uvedené dva projekty. Školská učebňa v priestoroch Základnej školy Ľ. Štúra v Šali, ako aj ďalšia v priestoroch Základnej školy s materskou školou Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským budú financované zo štrukturálnych fondov EÚ (IROP), štátneho rozpočtu a z vlastných prostriedkov Mesta Šaľa.

Polytechnika aj chémia

„Predmetom projektu je obstaranie modernej učebne polytechniky so zameraním na techniku v priestoroch vyše 40-ročných dielní pre 16 žiakov a zriadenie novej učebne biochémie so zameraním viac na chémiu pre 25 žiakov v priestoroch Základnej školy Ľ. Štúra v Šali, ktoré budú spojené so stavebnými úpravami,“ uvádza Mesto Šaľa. Podstatou vytvorenia nového priestoru pre žiakov je, aby získali popri teoretických vedomostiach aj rukolapné skúsenosti. Mesto tak vybaví prírodovednú odbornú učebňu a zriadi aj polytechnickú odbornú miestnosť.

Súčasťou stavebných prác bude výmena okien, oprava podlahy a taktiež aj maľovka. Nová školská učebňa biochémie pre 25 žiakov, sa, podľa dostupných informácií, bude nachádzať na 1. poschodí. Polytechnická učebňa s lepším technickým vybavením pre 16 žiakov získa svoje miesto v priestoroch dielní.

Predpokladaná hodnota zákazky bola 9100,00 eur bez DPH. Do verejnej súťaže sa zapojili štyria záujemcovia. S najvýhodnejšou ponukou prišla šalianska firma z Vlčianskej ulice, ktorá sa práce podujala urobiť. Celková hodnota zákazky je 11 558,56 eur s DPH.

Nová fyzikáreň

Druhým projektom je „Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským, Šaľa“. Tá sa doposiaľ v škole nenachádzala a tak je jej zriadenie prioritou. Mesto Šaľa plánuje vytvoriť učebňu pre 22 žiakov, ktorá sa bude nachádzať v prízemí základnej školy. Tu, podľa zverejnených informácií, bude potrebné odstrániť priečku, opraviť elektroinštaláciu, podlahu aj vymeniť svietidlá. Nakoniec priestor dostane novú maľovku.

Sekundárne vzdelávanie

Cieľom projektu je investovaním do infraštruktúry vzdelávania vytvoriť podmienky pre kvalitné vzdelávanie v rámci nižšieho sekundárneho vzdelávania a posilnenie odborných kompetencií v rámci prírodných vied prostredníctvom obstarania prírodovednej odbornej učebne zameranej na fyziku,“ uvádza Mesto Šaľa. Predpokladaná hodnota zákazky bola vo verejnej súťaži 5300,00 eur bez DPH. Aj túto učebňu bude mať pod palcom vysúťažená šalianska firma. Celková hodnota zákazky predstavuje sumu 6328,94 eur s DPH.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie