V Šali vyhodnotili dotazníky: Kultúrna oblasť získala dva mínus

Pred časom ste mali možnosť slobodne vyjadriť svoj názor. Vaše odpovede na otázky sa zbierali od februára do apríla 2018.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku V Šali vyhodnotili dotazníky: Kultúrna oblasť získala dva mínus
Foto: Zlatica Gregorová

O výsledkoch dotazníkového prieskumu sa dozvedeli aj poslanci na svojom poslednom predprázdninovom zasadnutí v júni tohto roka. Ste zvedaví, čo je v spomínanej oblasti fajn a v čom by mali kompetentní pridať?

Anonymný dotazník

„Dotazník bol anonymný, otvorený pre všetkých obyvateľov mesta a bude použitý pre účely vyhodnotenia plnenia aktivít Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa na roky 2015–2020 za rok 2017,“ uvádza rokovací materiál. Do tohto dotazníka sa tento roka zapojilo 419 respondentov, čo je o 59 ľudí menej ako predvlani. Zaujímavosťou je aj to, že podeliť sa so svojim názorom malo potrebu 70 % žien, zvyšok predstavovali muži.

Navštevované

Podľa výsledkov prieskumu v oblasti kultúry v Šali, ako ich spracovala Petra Szalayová z Mestského úradu v Šali, je zo 100% opýtaných všeobecne spokojných 84,49% obyvateľov mesta. Nespokojných je 15,03 obyvateľov.

Čo sa týka kultúrnych podujatí organizovaných mestom, podľa dotazníkov ich často a v prípade záujmu navštevuje 94,27% opýtaných. Necelých 5% ich nenavštevuje vôbec.

Ako je vo výsledkoch dotazníka uvedené, najväčší záujem majú Šaľania o hudbu, divadlo a audiovizuálnu tvorbu, čo sa za posledné roky nezmenilo. Čo sa týka priestoru, obyvatelia nášho mesta preferujú podujatia, uskutočňované v exteriéri a to až 60,38%.
60% opýtaných sa rozdelilo do kategórií – akcie v meste by chceli 2× mesačne, alebo občas.

Vedú siete

Najdôležitejší spôsob oznámenia o kultúrnej akcii, o ktorej sa občania dozvedia je prostredníctvom sociálnych sietí. Tu, podľa výsledkov Petry Szalayovej odpovedalo kladne 30,40%, iné spôsoby ako plagáty, weby, nástenky v meste, printové médiá a iné predstavujú približne 70%.

To, čo Šaľanov vlani najviac zaujalo z kultúrnej ponuky bol „Šaliansky jarmok (25,56%), Vianočné trhy (8,61%), podujatia na amfiteátri (6,96%), divadelné predstavenia (6,11%), Večianske slávnosti (5,56%) a Šalianske obyčaje (4,17%). V roku 2016 sa do povedomia dostala verejná ochutnávka vín Terra Wag, ktorá naberá na svojej popularite a v roku 2017 ju za najlepšie/naj­dôležitejšie považuje takmer o 1% viac respondentov (2,50%),“ uvádzajú výsledky Petry Szalayovej.

Lepší priemer

Na otázku, v čom by malo mesto prekvapiť v oblasti kultúry sa nevyjadrilo viac ako 74% opýtaných. Ako návod však respondenti určili zamerať sa na viac koncertov modernej hudby, podujatia pre deti a mládež a viac divadelných predstavení. Výsledná známka za kultúrnu oblasť, podľa hodnotenia obyvateľov v dotazníkovom prieskume je 2,63. Pričom 1= výborný, 5 = nedostatočný. Šalianska kultúra tak za rok 2017 dostala priemerné ohodnotenie.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk