V Šali vybudujú nové ihriská: Pre vnútroblok už získali financie, FOTO

Ďalším projektom mesta je renovácia mestskej časti Veča. Šalianska radnica tu má v pláne vytvoriť príjemné oddychové zóny.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku V Šali vybudujú nové ihriská: Pre vnútroblok už získali financie, FOTO
Zdroj: Mesto Šaľa

Na financovanie projektu už mesto dostalo dotáciu. Šaľa za totiž zapojila do programu „Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku.“ V rámci neho kompetentní vypracovali projekt na skrášlenie vonkajšieho priestranstva – vnútrobloku ulíc Cintorínska a Slnečná. Okrem existujúcich herných prvkov by mali pribudnúť ďalšie a taktiež tu budú nové lavičky a moderné osvetlenie, zeleň a pod. Herné prvky budú využiteľné aj pre imobilných občanov. Na Cintorínskej ulici vznikne nové multifunkčné ihrisko.

Nové atrakcie

Priestranstvo na Slnečnej ulici ponúkne nové atraktívne prvky. „Tunajšia asfaltová plocha bude ponúkať okrem lezeckej zostavy aj exteriérové fitnes zariadenia. Každý, kto si bude chcieť zašportovať, bude môcť využiť exteriérové bradlá, steper a ďalšie prvky. Prostredie tu bude atraktívnejšie aj vďaka street art stene, ktorá sa zriadi popri asfaltovej ploche v dĺžke 12 metrov. Neďaleké pieskovisko na Slnečnej ulici bude tiež zmodernizované. Mamičky a ich ratolesti sa môžu tešiť na drevený altánok s lavičkami a stolom, rôzne druhy hojdačiek a na poschodový domček, ktorý ponúkne ďalšie možnosti šantenia,“prez­radila Erika Kollerová.

Niečo doplatí mesto

Podľa informácií zo šalianskej radnice, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR schválilo mestu Nenávratný finančný príspevok na realizáciu projektu vo výške 493 910, 57 eur. Celkové oprávnené náklady projektu boli schválené vo výške 519 905, 86 eur. Výška poskytnutého nenávratného finančného príspevku je maximálna. Rozdiel vo výške 25 995, 29 eur spolufinancuje mesto. Revitalizačné práce by sa mali začať na jar, prípadne začiatkom leta 2018. Predtým je nutné vybaviť všetky administratív­ne úkony.

„Tešíme sa, že v meste opäť pribudne niečo nové a pekné,“ povedal o schválení príspevku primátor Šale, Jozef Belický na nedávnom zasadnutí MsZ.

Zdroj: Dnes24.sk