V Šali schválili jasné rozpočtové pravidlá

Na júlovom mestskom zastupiteľstve v Šali sa predkladal návrh interného predpisu o rozpočtových pravidlách. Ten hovorí o tvorbe a postupe pri akejkoľvek zmene v rozpočte.

Televizia KREA

Poslanci mesta Šaľa na májovom zastupiteľstve zasiahli do interného predpisu o rozpočtových pravidlách. Pripomienky poslancov boli na júlovom zastupiteľstve obsiahnuté v novom predpise.
Interná smernica by mala slúžiť na zvládnutie procesu príprav rozpočtu mesta s vymedzenými kompetenciami, kto jednotlivé kroky bude v celom procese robiť. Zároveň upravuje postavenie a funkciu rozpočtu mesta, rozpočtový proces, pravidlá rozpočtového hospodárenia a hospodárenie rozpočtových a príspevkových organizácii mesta. Okrem toho predpis ustanovuje aj proces verejného obstarávania súčasne s tvorbou rozpočtu na nasledujúce roky.
Najbližšie by sa mali nové rozpočtové pravidlá využiť na jeseň tohto roku, pretože sa predpokladá ďalšia úprava rozpočtu.

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.