V Šali sa stretla pracovná skupina: Pomáhajú zostaviť Komunitný plán, FOTO

V súvislosti so sociálnymi službami sa sumarizujú potreby občanov. Tie sú teraz v meste prioritou.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku V Šali sa stretla pracovná skupina: Pomáhajú zostaviť Komunitný plán, FOTO
Foto: Zlatica Gregorová

V Šali sa sociálnymi otázkami aktuálne zaoberá aj Pracovná skupina seniorov a zdravotne postihnutých. Ako sme sa dozvedeli od Margaréty Zozuľákovej z MsÚ Šaľa, išlo už o ich tretie spoločné stretnutie. Konalo sa v priestoroch cukrárne na Dolnej ulici v Šali a zúčastnili sa ho členovia rôznych inštitúcií, ako: Úradu práce sociálnych vecí a rodiny, zamestnanci organizácie sociálnej starostlivosti mesta Šaľa – príspevkovej organizácie mesta, jednoducho, všetci tí, ktorí sa venujú seniorom a vedia im pomôcť.

Štyri skupiny

Viac nám povedala Margaréta Zozuľáková z Referátu sociálnych vecí z MsÚ v Šali: „Pripravujeme Komunitný plán sociálnych služieb mesta Šaľa na roky 2018 – 2022. Strategický dokument mesta je potrebné pripraviť aj z dôvodu, že je to v zmysle legislatívy Zákona o sociálnych službách. Tam sú potreby, vízie mesta. Preto máme vytvorené štyri pracovné skupiny – cieľové skupiny. Sú to seniori, zdravotne postihnutí, deti, rodina a mládež a osoby v ťažkých životných situáciách.“

Podľa Maragréty Zozuľákovej, stretnutí sa zúčastňujú zástupcovia Denných centier pre seniorov, Červeného kríža, Domu opatrovateľskej služby, riaditeľka Domova dôchodcov Šaľa, zamestnankyne terénnej služby a taktiež Denného centra pre zdravotne postihnutých a zástupcovia mesta.

Koordinujú projekt

Spolu s kolegyňou Ivetou Kminiakovou z Referátu sociálnych vecí na MsÚ Šaľa sú obe koordinátorkami projektu. Majú na starosti aj ďalšie pracovné skupiny. Na základe ich výsledkov budú môcť zapracovať a vytvoriť najoptimálnejší Komunitný plán mesta Šaľa na najbližšie štvorročné obdobie.

Videli priestory stacionára

Po rokovaní sa členovia pracovnej skupiny premiestnili na poschodie, kde sídli Denné centrum seniorov pod vedením Jána Kilácska. Prítomní sa dozvedeli, akým spôsobom funguje a pozreli si interiér zariadenia.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame