V Šali sa kopia problémy so zdravotnou starostlivosťou: Vyrastie nové centrum?

V poslednom čase stúpa počet nespokojných občanov. Nedostalo sa im včasnej zdravotnej starostlivosti, ktorú akútne potrebovali.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku V Šali sa kopia problémy so zdravotnou starostlivosťou: Vyrastie nové centrum?
Foto: Zlatica Gregorová

Problém dospel do štádia, že o ňom diskutovali poslanci Mestského zastupiteľstva a podnikajú prvé kroky k upokojeniu a najmä vyriešeniu nepríjemnej situácie.

Nespĺňajú štandard

Že sa obyvateľom mesta nedostáva to, čo by malo byť v dnešnej dobe štandardom, hnevá i primátora mesta Šaľa Jozefa Belického. Podľa zverejnených informácií na májovom rokovaní MsZ uviedol, že posledné mesiace sa stav poskytovania zdravotnej starostlivosti v meste zhoršuje. Podľa primátora Jozefa Belického úroveň poskytovania tejto služby nie je podľa predstáv mesta, občanov ani v rámci dohodnutých podmienok. Mestu ide o čo najrýchlejšiu úpravu neželaného stavu. Primátor Belický o situácii informoval už aj Nitriansky samosprávny kraj.

Podajte podnet

Podľa informácií zo šalianskej radnice, primátor uviedol aj príklad, kedy rýchla zdravotná pomoc absolútne zlyhala. Obyvateľ Šale s mozgovou príhodou potreboval okamžitú pomoc, napriek tomu však zdravotníci prišli za pacientom až o 1,15 hodiny. Ako Jozef Belický na rokovaní MsZ informoval, sypú sa mu ďalšie sťažnosti. Podľa zverejnených informácií sa primátor dozvedel i o prípade, keď žiak miestnej školy dostal neskoro zdravotnú pomoc. Po hodine čakania na sanitku, dieťa odviezli sami do Galanty. Poskytovateľ však sťažnosti odmieta akceptovať. I preto primátor Jozef Belický ponúka občanom, ktorí majú negatívne skúsenosti so záchrannou zdravotnou starostlivosťou v meste, aby sa na neho obrátili a kontaktovali ho napr. aj e- mailom na primator@sala.sk.

Vedenie mesta i poslanci majú rovnaký názor na to, že túto situáciu treba čo najrýchlejšie vyriešiť. Ako náš portál informoval mestský aj krajský poslanec Róbert Andráši, bolo by dobré, ak by sa v Šali zriadila integrovaná zdravotná starostlivosť. Členovia Komisie zdravotníctva NSK už na stole koncom apríla 2018 mali návrh na projekt Centrum integrovanej zdravotnej starostlivosti NSK v Šali.

Päť percent od NSK

Podľa informácií z rokovania poslancov NSK, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky totiž zverejnilo Výzvu na predkladanie projektových zámerov za účelom integrácie primárnej zdravotnej starostlivosti formou budovania centier integrovanej zdravotnej starostlivosti ( ďalej len CIZS).Maximálna výška príspevku na jeden projekt je v maximálnej výške 700 000 EUR, t.j. príspevok vo výške 85% z EFRR. Maximálna výška príspevku zo ŠR predstavuje čiastku 10% z celkových oprávnených výdavkov na projekt (ďalej COV ) a minimálne spolufinancovanie z vlastných zdrojov žiadateľa je vo výške 5 %, čo v tomto prípade predstavuje sumu 41 200,00 EUR na každý jeden projekt,“ uvádza NSK.

Príprava žiadosti

Aktuálne by malo NSK zabezpečiť prípravu a predloženie projektového zámeru NSK pre IROP a prípravu žiadosti o NFP. Ako náš portál informoval Róbert Andráši, NSK má záujem prepojenia zdravotno – sociálnej starostlivosti zavedením fakultatívnej sociálnej služby a to služby včasnej intervencie, ktorá je oprávnenou činnosťou v rámci vyhlásenej výzvy. NSK má ambíciu vytvoriť vo vlastných priestoroch 2 takéto centrá v Šali a v Štúrove. Ide o nový typ zariadenia.

Do júna

„V týchto dňoch prichádza všetkým lekárom v okrese Šaľa list, kde ich informujú o príprave zriadenia tohto centra a prizývajú ich, aby sa na tomto spolupodieľali. Na to, aby centrum v meste vzniklo, bude potrebné jeho obsadenie lekármi v odbore pediatria, všeobecné lekárstvo, gynekológia a pôrodníctvo“, povedal nám poslanec Róbert Andráši. Projekt na šalianske CIZS v Šali majú predložiť Ministerstvu zdravotníctva SR do 8. júna 2018.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame