V Šali sa konala významná udalosť: Odovzdali ceny osobnostiam, FOTO

V Kongresovej sále Mestského úradu sa zišli aj pôvodní a aj noví poslanci. Boli tam aj osobnosti, ktoré si prevzali ocenenia.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku V Šali sa konala významná udalosť: Odovzdali ceny osobnostiam, FOTO
Foto: Zlatica Gregorová

Vynovený mestský úrad bol miestom slávnostného – ustanovujúceho zastupiteľstva pri príležitosti samosprávy Mesta Šaľa a odovzdania Ocenení mesta Šaľa.

Obohacujú

Hostí v priestoroch úradu privítala moderátorka Miloslava Bartíková, ktorá vyslovila vďaku ľuďom, o ktorých je počuť aj za hranicami mesta vďaka ich skvelej reprezentácii. Prítomným sa prihovoril primátor mesta Šaľa Jozef Belický, ktorý za tónov klaviristu Zoltána Miku povedal: „Každoročne oceňujeme výnimočné, jedinečné diela, ľudí, našich Šaľanov, na ktorých sme hrdí. Dnes sa ocenenia dočkajú viacerí za všetko, čomu sa s láskou venujú a čím nás všetkých obohacujú."

Ocenili osobnosti

Potom už na pódium v rámci slávnostného zastupiteľstva, ktoré sa konalo v utorok 4. decembra 2018, vystúpili oceňovaní, ktorým gratuloval primátor Jozef Belický, predseda Komisie pre udeľovanie ocenení mesta Šaľa Jozef Varsányi a viceprimátorka Danica Lehocká. Popri príjemných tónoch Zoltána Miku nasledoval slávnostný akt odovzdávania ocenení. Ceny získali:

Svetozár Hikkel, okrem iného aj autor úspešného projektu Šaliansky Maťko Jozefa Cígera Hronského, držiteľ mnohých ocenení, člen zastupiteľstva v piatich volebných obdobiach. Táto významná osobnosť získala Čestné občianstvo mesta Šaľa.

Karol Šorman – in memoriam – za významnú dlhoročnú činnosť v hudobnej oblasti a pri výchove mladých hudobníkov a za propagáciu a zviditeľňovanie mesta Šaľa na Slovensku a v zahraničí. Vychoval množstvo mladých hudobníkov a viedol aj dychový orchester, vytvoril detskú i mládežnícku dychovku, prevzal vedenie Duslanky. Bol vynikajúcim hudobníkom a veľkou osobnosťou mesta. Ocenenie prevzala dcéra Nora Valentínová, ktorá prezradila, že otec ovplyvnil obe svoje dcéry i tým, že sa venujú umeniu. Povedala, že svoju prácu robil rád a robil ju srdcom.

Vzdelávanie, umenie i šport

Alexander Melicher– za celoživotnú prácu a mimoriadne výsledky celoštátneho i medzinárodného významu dosiahnuté  vo výchovno – vzdelávacom procese, na úseku starostlivosti o mládež a šport a za zviditeľňovanie mesta Šaľa. Ocenenie získal aj za prácu a výsledky, ktoré robia dobré meno mestu aj krajiny. Pracoval aj v oblasti vysokoškolského športu (zimný a letný biatlon).

Valentín Kozaňák už ako žiak ZŠ účinkoval v predstaveniach divadelného súboru Úsmev, neskôr v divadle Váh. Bol jedným zo zakladateľov divadla Šok. Režisér, autor, dramaturg, scenárista, držiteľ množstva ocenení na celoštátnych, krajských prehliadkach za herectvo, hudbu a aj réžiu.

Radka Aľakšová sa venuje maratónom s charitatívnym podtónom, certifikovaná trénerka, zaoberá sa rehabilitačnými cvičeniami SM – systémom. Zaoberá sa športom Nordic Walking a je oficiálnou sprievodkyňou asociácie venovanej tomuto športu. Spolu so zverenkyňami obsadili významné miesta na medzinárodných súťažiach. Venuje sa publikačnej činnosti a pomáha v zdravotnej oblasti.

Zdroj: Dnes24.sk