Zlatica Gregorová Práca

V Šali ponúkajú pracovné miesto: Môžete byť dočasnou upratovačkou, vrátnikom

V prípade, že si práve v tomto čase hľadáte nové zamestnanie, prečítajte si detaily o pracovnej pozícii. Ponuku zverejnila šalianska radnica.

Ilustračný obrázok k článku V Šali ponúkajú pracovné miesto: Môžete byť dočasnou upratovačkou, vrátnikom
Foto: Zlatica Gregorová

Mesto Šaľa oznamuje, že do pracovného pomeru príjme na zastupovanie počas dočasnej pracovnej neschopnosti upratovačku, vrátnika do budovy na Dolnej ulici. Nastúpiť by ste mohli už 1. novembra 2018.

Stredoškolské vzdelanie

Ak by ste sa chceli zamestnať na uvedenej pozícii, mali by ste mať absolvované stredoškolské vzdelanie. K ďalším výberovým kritériám patrí aj bezúhonnosť (Výpis z Registra trestov, nie starší ako 3 mesiace, doložený v prípade úspešného prijatia do zamestnania) a odborná spôsobilosť na prevádzku pohrebísk (výhodou).

Čo budete robiť?

Náplňou pracovnej pozície je podľa zverejnených informácií mesta Šaľakontrola príchodov a odchodov osôb a príjazdov a odjazdov vozidiel, domovnícka práca vrátane drobnej údržby, dozor nad používaním spoločných priestorov, udržiavanie čistoty a poriadku vo zverenom objekte,pomocná recepčná práca v zariadení bez oddelenej činnosti vrátnic (poskytovanie informácií), dozor v objektoch alebo zariadeniach, zabezpečovanie ochrany proti krádežiam, prepadnutiam alebo živelným pohromám.“

Medzi ďalšie zverejnené pracovné činnosti patrí aj bežné upratovanie s vynášaním odpadkov, vysávanie kobercov a dezinfekcie sociálnych zariadení, čistenie okien bez rozobratia, interiérov, exteriérov a pod. Súčasťou činností je zametanie komunikácií, umývanie, zber nečistôt a pod. V prípade neprítomnosti je požadovaný zástup správcu mestského cintorína.

Ponúkaný plat

Základná zložka mzdy v hrubom je 500 eur (mesačne) s osobným príplatkom v zmysle § 10 zákona č. 553/2003 Z. z.  o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.  

Zašlite dokumenty

Svoju žiadosť o zamestnanie spolu s Vyhlásením o bezúhonnosti, fotokópiou dokladu o vzdelaní a profesijný životopis zašlite najneskôr do 22. októbra  2018 osobne alebo poštou: Mesto Šaľa – Mestský úrad, personálny referát, Zn. upratovačka, vrátnik (budova na Dolnej ulici), Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie