V Šali by mala vzniknúť súkromná škola: Pribudne nová ZUŠka?

V meste majú založiť ďalšiu inštitúciu. Požiadavkou sa zaoberali aj členovia Komisie školstva pri MsZ v Šali v januári tohto roka.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku V Šali by mala vzniknúť súkromná škola: Pribudne nová ZUŠka?
Foto: Zlatica Gregorová

Šalianske talenty môžu už roky navštevovať Základnú umeleckú školu v Šali. Majú na výber z hudobného, tanečného, výtvarného aj literárno – dramatického odboru. „ZUŠka“ patrí mestu, ktoré je jej zriaďovateľom.

Ako sa dozvedáme z histórie, škola mala sprvoti súkromný charakter, neskôr však bola poštátnená a to v rokoch 1953 – 1954. Vznikol tu hudobný odbor a neskôr sa k nemu pridávali postupne ďalšie. Žiaci aj pedagógovia sa sťahovali viackrát, aby sa nakoniec od roku 1990 ustálili na Kukučínovej ulici. Čo nevidieť by popri tejto mestskej škole mala vzniknúť ďalšia, v súkromnom vlastníctve.

Päť odborov

Mestu Šaľa bola nedávno adresovaná žiadosť o schválenie návrhu, zriadiť v meste Súkromnú umeleckú školu. Žiadateľom je Peter Rafaj, ktorý by chcel školu umiestniť do priestorov ZŠ J. Hollého vo Veči. Členovia Komisie školstva sa bližšie oboznámili s podrobnosťami.

Ako informujú, žiadateľ Peter Rafaj „podal žiadosť na Mesto Šaľa o udelenie súhlasu so zriadením Súkromnej umeleckej školy na území mesta Šaľa. Komisiu školstva informoval o štruktúre a lokalizácii SZUŠ, ktorá by mala byť zaradená do siete škôl a školských zariadení SR. Vyučovanie má prebiehať v 5 odboroch: výtvarný, literárno – dramatický, tanečný, hudobný a odbor audiovizuálnej a multimediálnej tvorby. Začiatok vyučovania je naplánovaný na september 2018 ( v prípade, že toto zariadenie dostane výnimku od MŠ VVaŠ SR).“

Od septembra?

Podľa dostupných informácií už bol s návrhom oboznámený aj riaditeľ ZŠ J. Hollého, Ján Minár. Ten pre potreby budúcej Súkromnej umeleckej školy ponúkol vhodné priestory. Vyučovať by v nej mali skúsení pedagógovia v čase od 14.30 – 16.45 hod. Ako uvádza zápisnica z rokovania členov komisie, proti návrhu nemali námietky. Podľa ich vyjadrení je bežné, že v mestách bývajú aj súkromné školy a existujú vedľa seba v symbióze. Nevidia teda dôvod na neakceptovanie žiadosti a podporujú ju. Súkromná umelecká škola by tak mohla otvoriť svoje brány už 1. septembra 2018.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame