V neďalekej obci obsadzujú zaujímavú pozíciu: Čaká vás obsluha kamerového systému

Obec Močenok v týchto dňoch uverejnila oznam o výberovom konaní. Záujemci sa môžu prihlásiť do konca januára tohto roka.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku V neďalekej obci obsadzujú zaujímavú pozíciu: Čaká vás obsluha kamerového systému
Zdroj: TASR

Budúci referent bude obsluhovať kamerový systém v obci. Na podrobnejšie informácie sme sa opýtali priamo v Obecnom úrade v Močenku, kde nám odpovedala jeho pracovníčka:„Vý­berové konanie vyhlasuje obec Močenok. Ponúkané miesto referenta – obsluhy kamerového systému bude budúci pracovník alebo pracovníčka vykonávať na Útvare obecnej polície v Močenku. Hlavnou náplňou bude sledovanie diania v obci, teda najmä sledovanie bezpečnosti v obci pomocou kamerového systému.“

Dôležitá je dochvíľnosť

Na pracovnom pomere na dobu určitú alebo neurčitú bude možné dohodnúť sa počas samotného pohovoru. Najvhodnejším uchádzačom / uchádzačkou na túto profesiu je osoba Zdravotne ťažko postihnutá. Kamerový systém je súčasťou chránenej dielne. K ďalším požiadavkám na uchádzača patrí možnosť pracovať počas nočných zmien a cez víkendy. Budúci referent musí byť dochvíľny a bezúhonný. Mal byť ovládať základy práce s počítačom a byť kolektívny, informuje web obce Močenok.

Pozrite si, čo musíte doložiť k žiadosti, aby ste prišli k tejto zaujímavej práci:

K žiadosti o prijatie do zamestnania, nezabudnite priložiť profesijný životopis s motivačným listom. Priložte i overené fotokópie dokladov, o najvyššom dosiahnutom stupni vzdelania, potvrdenie od lekára ohľadom spôsobilosti vykonávať nočnú prácu a taktiež Rozhodnutie zo Soc. poisťovne o miere funkčnej poruchy min 40% (ČID). Samozrejmosťou je Výpis z registra trestov / nie starší ako 3 mesiace/.

Žiadosť  so všetkými požadovanými dokladmi zašlite do  31.1.2017 na adresu: Obecný úrad Močenok, Sv. Gorazda 629/82, 951 31 Močenok. Obálku označte heslom: „Obsluha kamerového systému – NEOTVÁRAŤ“   Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk