V Močenku zreparujú cestu: Obec vyberie dodávateľa prác

Jarné počasie bez nepriaznivých vplyvov nahráva každému, kto má za lubom úpravy komunikácií. V neďalekej obci by onedlho chceli zrekonštruovať ulicu.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku V Močenku zreparujú cestu: Obec vyberie dodávateľa prác
Foto: Zlatica Gregorová

V Močenku sa rozhodli, že opravia miestnu komunikáciu. Tak, ako v Šali a v ďalších obciach šalianskeho vidieka i oni potrebujú dať nový vzhľad jestvujúcej ulici. Mlynská v Močenku zabezpečuje prístup k bytom a tak musí spĺňať isté parametre a byť maximálne funkčná. K stavebným prácam už zverejnili aj Verejné obstarávanie.

Opravia Mlynskú

Ako obec informuje, „predmetom zákazky je oprava miestnej komunikácie ulica Mlynská v obci Močenok. Začiatok komunikácie sa nachádza na jestvujúcej križovatke ul. Mlynská a ul. Chalupy a koniec je na jestvujúcom obratisku na hranici pozemkov. Ulica je slepá s obratiskom. V súčasnosti sa na mieste rekonštruovanej komunikácie nachádza asfaltová plocha – pôvodná konštrukcia, ktorá je značne zničená.“

V podzemí na Mlynskej ulici je vodovod, STL plynovod, kábel TV a kanalizácia, ďalej sa tu nachádza vzdušné vedenie Nízkeho napätia a miestny rozhlas. Podzemné inžinierske siete bude nutné vopred vytýčiť, aby sa zamedzilo ich poškodeniu. Obec vo Verejnom obstarávaní zároveň ubezpečuje, že rekonštrukciou nevzniknú žiadne škody na okolí a životnom prostredí. Na 825, 50 metrovej trase totiž nie sú stromy, či budovy, ktoré by museli byť odstránené kvôli plánovanej oprave.

Za stopäťdesiat tisíc eur

Predpokladaná hodnota zákazky je 149 500 eur bez DPH. V prípade, že by ste chceli stavebné práce vykonať vy, svoju ponuku môžete adresovať Obecnému úradu v Močenku najneskôr do 6. júna 2018 spolu s označením ,,Neotvárať! Cenová ponuka – Rekonštrukcia MK Mlynská“ s vašimi kontaktnými údajmi.

Najnižšia cena

Úspešným dodávateľom bude, podľa zverejnených informácií ten, kto príde s najnižšou cenovou ponukou na zhotovenie prác. Mlynská ulica v Močenku by mala byť opravená do 30. septembra 2018.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame