V Močenku núkajú prácu: Chcete byť odborným garantom?

Komunitné centrum sa nachádza v priestoroch Kláštora na Školskej ulici. Teraz tam potrebujú jedného šikovného kolegu.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku V Močenku núkajú prácu: Chcete byť odborným garantom?
Foto: Zlatica Gregorová

Svoju činnosť upriamujú na klientov, ktorí sa poväčšine ocitajú v nepriaznivej životnej situácii. Teraz tam potrebujú jedného kvalitného pracovníka. Chcete ním byť práve VY?

Práca v Komunitnom centre

Ak túžite pomáhať a pracovať v oblasti komunitných služieb, prečítajte si aktuálnu pracovnú ponuku. V týchto dňoch ju zverejnila obec Močenok. Medzi personál Komunitného centra hľadajú jedného odborného garanta. K tomu, aby ste mohli byť zaradený do výberového procesu, by ste mali predložiť doklady a spĺňať isté požiadavky. Ktoré to sú?

Potrebné doklady

K svojej žiadosti o prijatie do zamestnania priložte aj štruktúrovaný profesijný životopis, doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní a potvrdenia o absolvovaní praxe, prípadne pracovné hodnotenia ako aj Súhlas so spracovaním osobných údajov. Uvedené dokumenty zašlite najneskôr do 5. februára 2018 na adresu Obecného úradu v Močenku alebo ich doručte osobne.

Výberové konanie sa uskutoční 8. februára 2018 o 9.00 hod. v zasadacej miestnosti na 2. poschodí OcÚ v Močenku.

Zdroj: Dnes24.sk