V meste ponúkajú pracovné miesto: Potrebujú technika

Mestské kultúrne stredisko v Šali má voľnú pracovnú pozíciu. Ak máte záujem, môžete sa zapojiť do výberového procesu.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku V meste ponúkajú pracovné miesto: Potrebujú technika
Zdroj: TASR

Uchádzač o pozíciu musí spĺňať uvedené kvalifikačné požiadavky a to mať absolvované stredoškolské vzdelanie a vedieť sa preukázať osvedčením o odbornej spôsobilosti v odbore elektrotechnika. K tomu, aby vás zaradili do databázy uchádzačov je dôležité, aby ste boli bezúhonný, čo doložíte Výpisom z Registra trestov, nie starším ako 3 mesiace.

Vhodný budúci technik by mal podľa požiadaviek, uvedených na mestskom webe, sala.sk vlastniť aj vodičský preukaz sk. B. Výhodou je aj praktické myslenie i technická spôsobilosť. Vašim bonusom bude aj absolvovaná prax v tomto odbore.

Pracovná náplň technika

Náplňou pracovnej činnosti technika v Mestskom kultúrnom stredisku v Šali je samostatné nastavovanie zvukových zariadení a svetelných zariadení, výroba plejbeku a jeho realizácia v danom programe, ako aj kontrola bezporuchovej prevádzky technických zariadení a elektrických systémov. Patrí tu aj nastavovanie všetkých druhov osvetľovacích zariadení. Budúci technik bude mať na starosti aj zabezpečovanie a vykonávanie požiarneho dozoru v divadle, v koncertnej sieni alebo v inom kultúrnom zariadení v súvislosti so záchranou osôb.

Zostavovanie dekorácií

Medzi ďalšie pracovné činnosti patrí aj zostavovanie a rozoberanie dekorácií z prvkov a ostatných častí scénickej výpravy, ich umiestňovanie i obsluha javiskovej mechanizácie a manipulácia so žiarovkovými svietidlami na osvetľovacích mostoch, roštoch, portáloch a galériách.

V prípade vášho záujmu o túto pracovnú pozíciu, reagujte na ňu najneskôr do 15. 10. 2017. Nástup do zamestnania bude možný v priebehu októbra. K žiadosti o zamestnanie nezabudnite priložiť aj čestné vyhlásenie o vašej bezúhonnosti, fotokópie dokumentov o vašom vzdelaní a profesijný životopis spolu so Súhlasom na použitie osobných údajov. Dokumenty adresujte na MsÚ Šaľa, personálny referát   Zn. technik MsKS, Nám. Sv. Trojice č. 7, 927 15 Šaľa.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame