V Kráľovej podajú pomocnú ruku: Podporia šport aj kultúru

Samosprávy poskytujú finančnú výpomoc svojim domácim klubom a združeniam. Dotácie rozdeľujú na projekty, ktoré posúdia poslanci.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku V Kráľovej podajú pomocnú ruku: Podporia šport aj kultúru
Foto: Zlatica Gregorová

Nedávno výzvy k žiadostiam o dotácie zverejnila Kráľová nad Váhom a to v oblasti športu aj kultúry. Právnické aj fyzické osoby teraz môžu hútať, čím život obyvateľov spríjemnia.

Každý, kto je akýmkoľvek spôsobom činný v niektorej z menovaných oblastí, si môže požiadať o financovanie svojho projektu. Peniaze obec poskytne z vlastného rozpočtu na základe schválenia žiadosti obecným zastupiteľstvom. Podstatné je, aby spracovaný projekt obohatil život v Kráľovej nad Váhom. Ako obec zverejnila, pre dotácie v oblasti športu aj kultúry musia byť žiadatelia právnické alebo fyzické osoby, ktoré podnikajú priamo v obci, alebo aj inej obci a vyššiemu územnému celku, ak sa podieľajú napríklad na organizácii podujatia alebo plánujú aktivity pre Kráľovčanom.

Prispejú na kultúru

Miestna samospráva rozdá na kultúrne dotácie celkovo 6 000 eur. Dotácie môžu poskytnúť na „zachovanie kultúrneho dedičstva, miestnych a regionálnych tradícií, rozvoj, tvorbu, organizovanie a realizáciu kultúrnych a umeleckých aktivít,podpora publikačnej a edičnej činnosti primárne zameranej na propagáciu obce, regiónu,podpora hudobných, tanečných, speváckych, divadelných súborov, podpora a rozvoj vzájomných medzinárodných družobných aktivít obyvateľov obce a kultúrna reprezentácia Obce Kráľová nad Váhom na súťažiach a festivaloch,“ píše sa vo Výzve.

Dajú aj na šport

Miestna samospráva tiež podporí žiadateľov o dotácie v oblasti športu. Tu je taktiež potrebné vypracovať a predložiť projekt, ktorého kvality a prínosy posúdia miestni poslanci. Najlepšie taký, ktorý by zvýšil záujem mládeže a obyvateľov o športové aktivity a prispel k ich vitalite. Dotácie pre túto oblasť sú o čosi vyššie a obec prerozdelí celkovo 11 000 eur. Úspech môžu zaznamenať najmä tí žiadatelia, ktorých cieľom bude „podpora vytvárania  podmienok na rozvoj športovo – rekreačných aktivít občanov, podpora skvalitňovania športovej prípravy na školách a podpora športových podujatí poskytujúcich verejnosti možnosti kvalitného športového vyžitia prostredníctvom rôznej ponuky športových podujatí adresovaných rôznym cieľovým skupinám,“ komentuje výzvu obec.

Na vypracovanie projektu z oblasti športu alebo kultúry a jeho následné zaslanie na Obecný úrad do Kráľovej nad Váhom, máte čas do 30. júna 2018. Po uvedenom termíne poslanci prerozdelia financie a žiadatelia budú môcť uskutočniť svoje naplánované aktivity.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame