Zlatica Gregorová Samospráva

V Kráľovej nad Váhom spracujú odpad: Občania dostanú kompostéry

Ochrana životného prostredia rezonuje snáď v každej dedine aj meste okresu Šaľa. Nápadov na to, ako naložiť so zbytkami je viacero.

Ilustračný obrázok k článku V Kráľovej nad Váhom spracujú odpad: Občania dostanú kompostéry
Zdroj: OLO a.s.

V Kráľovej nad Váhom prišli na to, že okrem verejných zberov si obyvatelia dediny môžu odpad spracovávať sami.

Triedia odpad

I keď v dedine už začiatkom tohto roka navrhli podporiť triedenie komunálneho odpadu a výstavu Zberného dvora Kráľová nad Váhom, opäť uvažujú smelo ďalej. Tentoraz sa chcú v dedine postarať o biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Ten sa najjednoduchšie dá spracovať pomocou kompostéra. Tento pomocník je najčastejšie vyrobený z plastu, má i vetracie otvory a je bez dna. Do neho sa vkladá bioodpad, ktorý už v domácnosti nepotrebujeme. V jeho útrobách vzniká kompost, ktorý sa dá následne opäť využiť napríklad ako hnojivo na rastliny.

Operačný program

V Kráľovej nad Váhom prišli s projektom Predchádzanie vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu v obci Kráľová nad Váhom. Ten je súčasťou Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Podľa dostupných informácií obecného úradu je hlavným cieľom „obstaranie záhradných kompostérov vrátane návodu na jeho použitie pre potreby obyvateľov za účelom zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (zelený odpad zo záhrad).“

Získali dotáciu

Vyhlasovateľom projektu je Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zastúpení Slovenskou agentúrou životného prostredia Banská Bystrica. Projekt bude financovaný prostredníctvom Kohézneho fondu. Obec na uskutočnenie svojho zámeru získala Nenávratný finančný príspevok vo výške 80 985,60 eur so spolufinancovaním obce 4 262,40 eur. Celkové oprávnené náklady podľa zverejnených informácií predstavujú sumu 85 248,00 eur. Kompostéry by obyvatelia Kráľovej nad Váhom mali mať doma do konca novembra 2018.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie