V Kráľovej nad Váhom je horúco: Obyvatelia sú proti kafilérii

Bežní ľudia, eko aktivisti i poľovníci presadzujú čistotu a ochranu prírody. Ako sa popasujú s tým, že im neďaleko obce chcú vybudovať spaľovňu?

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku V Kráľovej nad Váhom je horúco: Obyvatelia sú proti kafilérii
Zdroj: TASR

V Kráľovej nad Váhom prednedávnom zverejnili Zámer „Zariadenie na zneškodnenie tiel mŕtvych spoločenských zvierat – Kráľová nad Váhom“. S jeho obsahom sa obyvatelia mohli oboznámiť do konca 28.septembra 2017. Predložil ho navrhovateľ PET CW s r.o. z Nových Sadov.

Problematické pochovávanie

Podľa informácií Okresného úradu Šaľa, Odboru starostlivosti o životné prostredie je „predmetom zámeru prevádzkovanie prevádzkovanie 1 ks nízkokapacitného veterinárneho asanačného zariadenia – spaľovacej pece Volkan 300 v samostatne stojacej existujúcej prízemnej budove. Tá by sa mala nachádzať na nezastavanej ploche obce 1600 m severne od najbližšieho bodu obce. Predmetné zariadenie by malo slúžiť na spopolnenie menších domácich zvierat." Ako ďalej informuje šaliansky okresný úrad, spaľovňu chcú zriadiť kvôli zvyšujúcemu sa chovu domácich zvierat a po ich úhyne následnému problematickému pochovávaniu.

Negatívne ohlasy

Budúci zámer však vyvolal u obyvateľov obce nepokoj. Podľa našich informácií sa plán väčšine nepáči a nesúhlasia s kafilériou v ich obci. K situácii sa zišli aj tamojší poľovníci. My sme zisťovali, na akom stanovisku sa zhodli. Oslovili sme zástupcu poľovníckeho združenia Milana Glofáka. Ten neskrýval svoje pocity a na rovinu povedal, že je proti spaľovni v obci a za svojím názorom si stojí.„Už pred dvadsiatimi rokmi sme spolu s doktorom Lackom začali ozdravovať zver v našom revíri. Zvieratká dostávali vitamíny a všetko potrebné k ich dobrému vývoju. Dnes môžem povedať, že máme náš revír plný zdravej zvieracej populácie,“ konštatuje Milan Glofák. Spolu s kolegami a ďalšími obyvateľmi obce sú dôrazne proti tomu, aby sa v obci znečistil vzduch a celkovo životné prostredie zavedením spaľovacej pece.

Obec nesúhlasí

O vyjadrenie sme požiadali aj starostu obce Kráľovej nad Váhom, Ferenca Bergendiho. Skonštatoval, že „v súčasnosti k tejto veci obec vydáva negatívne stanovisko.“ Nespokojní občania chcú v priebehu budúceho týždňa zvolať verejné stretnutie všetkých dotknutých strán. O výsledkoch rokovaní vás budeme informovať.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame