Zlatica Gregorová Samospráva

V Hájskom plánujú rekonštruovať: Obec ušetrí na energiách

V obci Hájske v minulom roku vypracovali projekt, vďaka ktorému znížia energetickú náročnosť budovy. Do výzvy sa môže zapojiť každý.

Ilustračný obrázok k článku V Hájskom plánujú rekonštruovať: Obec ušetrí na energiách
Zdroj: TASR

Obec tak nebude musieť vynakladať zbytočné veľké náklady za energiu, ale dôjde tak k ekonomickej úspore. Projekt je súčasťou operačného programu na Zníženie energetickej náročnosti verejných budov. V budove sídli Obecný úrad i materská škola.

Ako nás informovala pracovníčka Obecného úradu v Hájskom, pani Nagyová:“V rámci celkových opráv budovy, v ktorej má priestory obecný úrad aj materská škola sa okrem celkového zateplenia uskutoční i výmena okien a kúrenia.“

Vďaka šikovnému projektu ušetria

V projekte totiž počítajú s výmenou dverí a zateplením obvodového i strešného plášťa. Počas rekonštrukcie tu chcú vymeniť kotle a využiť slnečné kolektory pri vykurovaní a ohreve teplej vody. Tie po vyčistení budú znova plniť svoju dôležitú funkciu. Keďže ide o starší objekt, v ktorom sú dva samostatné subjekty obecný úrad a zároveň i materská škola, bude sa dbať i na to, aby v styčných bodoch medzi nimi nevznikali zbytočné tepelné mosty.

„V decembri sme dostali Rozhodnutie o schválení finančných prostriedkov na zníženie energetickej náročnosti budovy MŠ a OcÚ Hájske vo výške 340 116,66 €, z toho nenávratný finančný príspevok bude činiť 323 110,83 €. Finančná spoluúčasť obce na tomto projekte, ktorú obec zaplatí zo svojho rozpočtu bude 17 005,83 €,“ informuje stránka obce Hájske.

Prebieha výzva na predkladanie ponúk

Aktuálne prebieha výzva na predkladanie ponúk. Záujemca, ktorý by sa chcel podieľať na oprave budovy, svoj návrh musí predložiť najneskôr do 31. januára 2017.

Foto:ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie