V Hájskom budú stavať: Obec chce nájomné byty

Ešte pred samotnou výstavbou potrebuje obec vysporiadať majetok. V ponuke je predaj administratívnej budovy aj prenájom pozemku.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku V Hájskom budú stavať: Obec chce nájomné byty
Zdroj: TASR

Ak by ste mali o uvedené nehnuteľnosti záujem, môžete sa zapojiť do súťaže. Ako uvádza obec, „predmet obchodnej súťaže je, s prihliadnutím na potrebu komplexného riešenia územia, nedeliteľný, nie je možné oddeliť ponuky na kúpu a nájom nehnuteľností, tiež nie je možné ponúknuť kúpu a/alebo nájom len niektorých nehnuteľností.“ V prípade kúpy administratívnej budovy ide o bývalé priestory miestneho obecného úradu. Ponúkaný nájom sa týka pozemku, na ktorom môže vyrásť 10 nájomných bytov, ktoré obec následne plánuje odkúpiť.

Ak sa rozhodnete zapojiť sa do súťaže, na účet obce by ste mali uložiť finančnú zábezpeku vo výške 7 000 eur. Úspešnému uchádzačovi zábezpeku započítajú, ostatní uchádzači o ponuku ju dostanú späť.

Len vyššia cena

Medzi požiadavkami, ktoré obec zverejnila je aj to, že byty by mali mať maximálne dve podlažia a stáť by mali do dvoch rokov od odovzdania staveniska záujemcovi. Celková podlažná plocha bytov by mala byť 600 m2. Minimálna kúpna cena nehnuteľnosti je 54 300€. Sumu, nižšiu ako je uvedená cena, obec nebude akceptovať.

Ak sa rozhodnete o ponuku zabojovať, najprv svoju písomnú žiadosť doručte na adresu Obecného úradu v Hájskom. Urobte tak najneskôr do 3. januára 2018 o 12.00 hod. Záujemca musí uviesť aj to, či kupuje alebo prenajíma sám alebo so spoločníkmi. Obe nehnuteľnosti si môžete osobne pozrieť. Prvú obhliadku obec sprostredkuje 3. januára 2018 o 10.00 hod. a druhá sa uskutoční 5. januára 2018, opäť o 10.00 hod.

Doručte všetky doklady

Podľa zverejnených informácií, ponuky spolu s požadovanými dokladmi a zmluvou musí záujemca doručiť do podateľne OcÚ v Hájskom do 11. januára 2018 do 12.00 hod. Písomnosti vložte do obálky, zalepte a označte heslom: „Predaj a nájom nehnuteľností v obci Hájske“ a nápisom: „Do rúk starostu obce Hájske“ na adresu: Hájske 410, 951 33 Hájske.

FOTO: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame