V Dlhej nad Váhom budú mať nové byty: Postavia ich dvanásť

Výstavba príbytkov v mestách i na dedinách pokračuje striedavým tempom. Ľudia kupujú byty do svojho vlastníctva alebo idú do podnájmu.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku V Dlhej nad Váhom budú mať nové byty: Postavia ich dvanásť
Foto: Zlatica Gregorová

Viacerí ľudia mladšej a strednej generácie svoje bytové podmienky riešia prestavbou rodičovského domu. Tie sa tak stávajú viacgeneračnými. Nie každý však túži po rodinnom dome a viacčlennej domácnosti.V rámci ďalších možností získavajú bytové priestory do svojho vlastníctva alebo idú do podnájmu.

Predali pôdu

V Dlhej nad Váhom sa rozhodli, že vypomôžu svojim obyvateľom a postavia pre nich nové byty. Obec už zverejnila zámer predaja svojho nehnuteľného majetku. O tom, že tu vzniknú ďalšie takéto možnosti, informovali svojich poslancov. Tí sa na rokovaní Obecného zastupiteľstva na sklonku minulého roka uzniesli na predaji nehnuteľného majetku. Ten bol potrebný kvôli plánovanej výstavbe.

Ako Dlhá nad Váhom zverejnila, nadobúdateľom nehnuteľnosti bude banskobystrická spoločnosť. Pôjde celkovo o 1615 m² ornej pôdy. „Obec Dlhá nad Váhom uplatnila prípad vhodný osobitného zreteľa na predmetnú nehnuteľnosť, z dôvodu, že na predmetnej nehnuteľnosti nadobúdateľ zrealizuje výstavbu nájomného domu s 12 BJ.“

Predaj pôdy pod budúcimi dvanástimi bytovými jednotkami je schválený, ostáva ho už len uskutočniť.

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame