Trnovecký úrad má novú prednostku: Poslanci chcú vedieť prečo

Na 30. zasadnutí Obecného zastupiteľstva poslanci rokovali o porušení zákonov. Práve preto ho iniciovali štyria poslanci z deviatich.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Trnovecký úrad má novú prednostku: Poslanci chcú vedieť prečo
Foto: Peter Simon / Zdroj: Dnes24.sk

Zasadnutia sa zúčastnil aj právny zástupca obce Sotolář. To, čo trnoveckých poslancov vyviedlo z miery je fakt, že Obecný úrad má novú prednostku, pričom o výberovom konaní netušili a teda vec pochopili tak, že miestny úrad bude mať prednostov dvoch. Pravdou však je, novovymenovaná Zuzana Lovíšková nastúpila na miesto Olivera Berecza.

Starosta Trnovca nad Váhom,Július Rábek na rokovaní v tejto otázke uviedol, že menovanie je v jeho kompetencii a teda nie je potrebné informovanie poslancov OZ. Za pravdu mu dal i právny zástupca obce pán Sotolář. Ako uvádza zápisnica: „takýto spôsob odvolania a prijatia nového prednostu úradu je čisto v kompetencii starostu a čo sa uvádza v štatúte obce, už dávno nie je platné, treba vždy postupovať v súlade s platnými zákonmi, ktoré sú nad štatútom.“ Podľa právneho zástupcu si starosta sám môže vybrať, koho chce na úrade mať, bez ohľadu na zverejnenie inzerátu na danú pozíciu.

Obecné zastupiteľstvo uznesením požiadalo hlavnú kontrolórku obce, aby celú vec dôkladne preverila a to najmä, akým spôsobom bol odvolaný prednosta Oliver Berecz a vymenovaná nová prednostka Zuzana Lovíšková.

Pracuje ďalej na úrade

Bývalý prednosta Oliver Berecz v súčasnosti naďalej pracuje na miestnom obecnom úrade, na Referáte územného plánovania a výstavby, verejného obstarávania a životného prostredia. Opýtali sme sa ho, ako sa s odvolaním vysporiadal a či pozná dôvody? „Doteraz netuším, prečo som bol odvolaný. Nepoznám dôvod. Doposiaľ som nikdy nedostal žiadne negatívne stanoviská na moju prácu a preto som bol prekvapený. Dopoludnia som bol ešte prednostom a o pár minút som bol odvolaný,“ zareagoval Oliver Berecz.

Čas ukáže

Oslovili sme aj starostu Trnovca nad Váhom, Júliusa Rábeka, ktorý nám povedal: “To, že som odvolal prednostu Berecza a vymenoval novú prednostku Lovíškovú je v mojej kompetencii. Akým prínosom pre našu obec je, sa, verím, že onedlho ukáže na výsledkoch jej práce.“

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame