Strom nádeje symbolom zlepšenia spolupráce

Asociácia centier voľného času Slovenskej republiky v rámci Európskeho týždňa mládeže vyhlásila od 16. – 20. 05. 2011 "Týždeň aktivít Centier voľného času".

Peter Štrbo

Zámerom bolo upriamiť pozornosť na aktívnu prácu s deťmi a mládežou, urobiť maximum preto, aby sa Centrá voľného času nedostávali na perifériu záujmu štátu a obcí. Centrá voľného času sa v poslednom období neustále snažia poukazovať na pretrvávajúce problémy v ich činnosti, na rozpory medzi legislatívou a potrebami aktérov, ktorí prispievajú k napĺňaniu politiky voči mládeži na miestnych a regionálnych úrovniach.

Členskú základňu Asociácie centier voľného času tvorí 87 CVČ na Slovensku. Do kampane sa zapojilo 45 centier voľného času z celého Slovenska. Týždeň aktivít vyvrcholil v piatok 20. 05. 2011 o 14,00 hodine zasadením Stromu nádeje. Tento strom predstavuje symbol zlepšenia spolupráce, komunikácie a odstránenie prekážok, ktoré komplikujú jestvovanie centier na miestnych a regionálnych úrovniach. Aj takýmto „ počinom“ chceli centrá ukázať, že chcú tu byť pre všetky deti i mladých ľudí.

Počas celého týždňa sa prezentovali aj záujmové útvary, členovia školských rád, mestský mládežnícky parlament na podujatiach, ktoré pripravili v spolupráci s Informačným centrom mládeže a s Centrom voľného času v Šali. Na strelnici v Šali sa konali strelecké preteky o pohár riaditeľa CVČ, v Mestskom kultúrnom stredisku a na Mestskom úrade v Šali sa konalo podujatie Čo vieš o svojom meste za účasti primátora mesta Šaľa. Toto podujatie bolo spojené s prehliadkou mestskej samosprávy.

Šalianska kolkáreň privítala stredoškolákov , ktorí bojovali o získanie vzácnej trofeje – o pohár primátora mesta Šaľa. V priebehu celého týždňa sa zapojili dobrovoľníci do zbierky „ Vzdelávanie detí v Južnom Sudáne „ predajom modrého gombíka Unicef. Vyvrcholením týždňa boli piatkové aktivity priamo v priestoroch CVČ Šaľa. Zasadeniu lipky, ktorú z malého semienka pre CVČ vypestoval na krásny mladý stromček pán Ing. Michal Malárik, ktorý zastupoval generáciu našich dedov ,asistovali syn Peter a vnukovia Peter a Viktor Malárikovci. Zasadeniu lipky nádeje CVČ dopomohli aj poslanci MsZ Mgr. Július Morávek a Mgr. Jozef Varšányi. Pri lipke sa tak zišli tri generácie. Najviac pozornosti však dostávala lipka nádeje od najmenších – od detí, ktoré vlastnoručne lipku ustlali do pôdy v parku pri CVČ. Pri polievaní lipky odzneli symbolické verše :

[center] „Lipa naša, v bránach Slavianov kostola,
To buď aj potomkom, čo si otcom bola!
Lipa, tichým šumom zvestuj otcov deje,
Že z vekov zapadlých zrodia sa nádeje…[/center] Všetci účastníci si svorne zaželali : „Korene a kmeň nech predstavujú našich otcov a dedov, koruna lipky nech pripomína naše deti…“

Bohatý piatkový program pokračoval vernisážou obrazov šalianskeho výtvarníka Františka Tótha . Perokresby s témou starej Šale sa rozhodol venovať Centru voľného času a jeden z obrazov má nasledovný, vlastnoručne od autora vpísaný text : „ Centru voľného času v Šali venujem prvú sériu mojich sedemnástich obrazov za ich prácu v oblasti približovania regionálnej histórie deťom a mládeži prostredníctvom stálej expozície archeologického krúžku pri CVČ Šaľa".

Po vernisáži sa prístavba CVČ zaplnila tancujúcimi a spievajúcimi deťmi, vystúpili malí divadelníci a deti maľovali v tvorivých dielňach zážitky z tohto krásneho dňa. Všetci účastníci mali možnosť navštíviť stálu expozíciu archeologického krúžku. Večerný program pokračoval pod názvom „Veľký tresk“. O výbornú zábavu sa postarali deti z tanečnej skupiny Humbuk, ktoré predviedli krásnych šestnásť choreografií v programe „ Som otrokom rytmu .“ Poďakovanie za tento skvelý týždeň patrí všetkým zamestnancom CVČ Šaľa a všetkým členom záujmových útvarov v CVČ. Úsmevy na tvárach i príjemná atmosféra im iste dodali silu do ďalšej namáhavej, ale zmysluplnej práce s deťmi a mládežou.

  • ALENADEM –

Odporúčame

Tento článok nie je možné komentovať.