Zlatica Gregorová Správy

Stavba nákupného centra v Šali: Vzácna pamiatka musí byť pri výstavbe chránená

Na rokovacie stoly šalianskych poslancov sa dostala žiadosť o zmenu Územného plánu. Ide tu o nákupné centrum a s ním súvisiaci kruhový objazd.

Ilustračný obrázok k článku Stavba nákupného centra v Šali: Vzácna pamiatka musí byť pri výstavbe chránená
8
Galéria
Foto: Zlatica Gregorová

V tesnej blízkosti budúceho staveniska však stojí historický objekt-trafostanica. Tá je od roku 2017 uvedená v zozname Národných kultúrnych pamiatok. Zaujímalo nás teda, ako ju mesto plánuje ochrániť pri výstavbe a čo na to pamiatkari.

Žiadosť o zmeny

rokovacích materiáloch šalianskych poslancov je aj žiadosť stavebníka Rastislava Čačka z bratislavskej spoločnosti KLM Šaľa a.s. v ktorej sa uvádza: „Naša spoločnosť pripravuje zámer výstavby zriadenia občianskej vybavenosti na nároží ul. SNP a Kráľovskej. Pre zosúladenie nášho zámeru s územnoplánovacou dokumentáciou mesta Šaľa vás žiadame o zmeny v Územnom pláne obce (ÚPN) mesta Šaľa.“

Zisťovali sme, čo plánuje podniknúť v súvislosti s novým projektom a zachovaním pamiatky Stavebný úrad Šaľa.

„Trafostanica je technická pamiatka. Stavba nákupného centra sa musí prispôsobiť tejto skutočnosti. Určite to bude upravené v rozhodnutí o umiestnení stavby, na základe záväzného stanoviska Krajského pamiatkového úradu v Nitre, ktorý je príslušný dotknutý orgán na ochranu takýchto stavieb,“ reagovali šalianski úradníci.

Pamiatkari

Ak sa v blízkosti staveniska nachádza pamiatkovo chránený objekt, staviteľ by mal rešpektovať požiadavky pamiatkového úradu.

Odborná radkyňa z Krajského pamiatkového úradu Nitra (KPÚ) Andrea Benczová nás informovala, že “záväzné stanovisko Krajského pamiatkového úradu sa vyžaduje ku všetkým rozhodnutiam iných orgánov štátnej správy a orgánov územnej samosprávy, ktorými môžu byť dotknuté záujmy chránené týmto zákonom. Orgán štátnej správy a orgán územnej samosprávy ktorý vedie konanie, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany pamiatkového fondu, môže vo veci samej rozhodnúť až po doručení právoplatného rozhodnutia alebo záväzného stanoviska orgánu štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu.“

Podľa odborníčky sa pamiatkový úrad vyjadrí k projektu v rámci stavebného konania. Nielen ohľadom ochrany archeologického dedičstva a v závislosti od polohy trafostanice k obchodnému centru, ale aj z hľadiska ochrany pamiatky. Ako uviedla Andrea Benczová, ak bude výstavba prebiehať blízko pamiatky, staviteľ si musí vyžiadať stanovisko príslušného úradu. Ten mu presne určí, čo musí bezpodmienečne dodržať, aby trafostanicu neohrozil.

Desať metrov

„Bezprostredné okolie nehnuteľnej kultúrnej pamiatky je priestor v okruhu desiatich metrov od nehnuteľnej kultúrnej pamiatky. To sa počíta od obvodového plášťa stavby, ak nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou je stavba, alebo od hranice pozemku, ak je nehnuteľnou kultúrnou pamiatkou aj pozemok. V prípade, že budú predpokladané práce na NKP je samozrejme, tiež potrebné rozhodnutie KPU,“ dodala odborná radkyňa z KPÚ Nitra.

S rešpektom

Spoločnosť žiada o výstavbu objektu s jedným nadzemným podlažím a s celkovou výškou 6–7 m od okolitého terénu. Ďalej žiadajú o zrušenie urbanistickej dominanty na nároží SNP a Kráľovská. „Urbanistické a architektonické riešenie občianskej vybavenosti bude zodpovedať vysokým nárokom a výstavbe obdobných zariadení na Slovensku i v zahraničí a vrátane akcentrácie nároží ulíc a s rešpektovaním historického objektu trafostanice tak, aby bolo prínosom v širšom centre mesta Šaľa i spádového územia,“ uviedol stavebník vo svojej žiadosti.

Foto: ilustračné

Vo fotogalérii uvidíte pohľady na šaliansku pamiatku.

Zaujímavé informácie a aktuálne správy z regiónu i celého Slovenska si môžete zabezpečiť sledovaním Fa­cebooku a Dnes24.

Trafostanica v Šali: Dotkne sa pamiatky výstavba obchodného centra? FOTO
8
Galéria
Foto: Zlatica Gregorová
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie