Spojí Trnovec a Nitru nová trať? Železnice chystajú Štúdiu realizovateľnosti

Železničná doprava je v našej krajine stále často využívaná. Vlak vo veľkej miere používa mládež na prepravu do škôl i pracujúci.

Zlatica Gregorová

Tento spôsob dopravy odbremeňuje prehustenú premávku, ktorá je badateľná aj v Šali. V jej blízkom okolí plánuje Železničná spoločnosť Slovensko vybudovať nový úsek. Mal byť mať pribl. 20 km a viesť bude z Trnovca nad Váhom do Nitry.

Spracúvajú štúdiu

K myšlienke sa pridali aj Železnice Slovenskej republiky (ŽSR), s návrhom súhlasilo aj Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky. Podľa hovorcu ŽSR Michala Lukáča „Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) ako správca železničnej infraštruktúry v súčasnosti zabezpečujú spracovanie štúdie realizovateľnosti pre výstavbu železničnej trate Nitra – Trnovec nad Váhom pod názvom Aktualizácia štúdie realizovateľnosti „Elektrifikácia a optimalizácia trate Leopoldov – Nitra – Šurany“ pre variant C1 – výstavba novej trate v úseku Nitra – Trnovec nad Váhom.“

Obnovený zámer

Nepôjde teda o novú štúdiu, ale o obnovenie a doplnenie tej pôvodnej, ktorá bola vypracovaná v roku 2014 práve pre uvedený úsek. Ako v týchto dňoch zverejnili Železnice SR, termín začatia práce ešte nie je známy. Všetko závisí na dodaní štúdie. ŽSR na svojom webe uvádzajú: „Informácie o predpokladaných nákladoch ako aj časovom harmonograme investičného zámeru vybudovania novej železničnej trate budú známe po dodaní štúdie a následnom spracovaní príslušných stupňov projektovej dokumentácie.“

Novelizovaný projekt by mala priniesť návrhy vybudovania nového jednokoľajného a dvojkoľajného napojenia Nitry do Železničnej stanice Trnovec nad Váhom pre vlaky s rýchlosťou do 160 a 200 k­m/hod. Vytvorenie nového železničného úseku blízko Šale by podľa Michala Lukáča malo priniesť zvýšený záujem o vlakovú dopravu.

Nárast cestujúcich

„ZSSK Slovensko, ako národný dopravca v osobnej doprave predpokladá, že po dobudovaní železničnej infraštruktúry na tomto úseku, bude možné očakávať nárast cestujúcich na viac ako 2 milióny cestujúcich ročne. Zároveň je cieľom dosiahnuť časovú dostupnosť Bratislavy z mesta Nitra do 60 minút.,“ doplnil Michal Lukáč zo ŽSR.

Vo FOTOGALÉRII si môžete pozrieť zábery z príchodu Prezidentského vlaku do Šale v roku 2018.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk