So združeným objektom sa pohnú ďalej: V Močenku vyberú zhotoviteľa dokumentácie

V neďalekej dedine aj v tomto roku pokračujú vo svojich plánoch. Okrem rekonštrukcie obecného úradu tam chcú aj dôkladne zatepliť ďalšiu budovu.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku So združeným objektom sa pohnú ďalej: V Močenku vyberú zhotoviteľa dokumentácie
Foto: Zlatica Gregorová

V interiéri združeného objektu má svoje kancelárie obecný úrad a sú tam i priestory pošty. V budove usporadúvajú rôzne kultúrne a spoločenské udalosti a tak ho kvôli mnohostrannosti potrebujú dať do poriadku.

Dokumentácia

K tomu však potrebujú poriadnu projektovú dokumentáciu. Onedlho, podľa obce Močenok, v úrade vyberú víťaza, ktorý vyhotoví "Realizačnú PD – Zníženie energetickej náročnosti Združeného objektu v obci Močenok“. Ide o projektovú dokumentáciu a dokumentáciu skutkového vyhotovenia stavby k projektu.

Šanca na príspevok

Vedenie obce dokumentáciu potrebuje najmä kvôli žiadosti o Nenávratný finančný príspevok. Ten by mohli získať v rámci Operačného programu kvalita životného prostredia. Predpokladaná hodnota zákazky je 32 416,67 eur bez DPH. Ako obec informuje, budúci víťaz verejného obstarávania by mal mať skúsenosti s vyhotovovaním projektovej dokumentácie ohľadom zateplenia strešného a obvodového plášťa, výmenou otvorových konštrukcií a taktiež s vykurovaním so zdrojom tepla – plynovým tepelným čerpadlom.

Poskytované služby

V obci sa rozhodli, že spomedzi záujemcov vyberú toho s najlepšími predpokladmi. „Každý z vyššie uvedených druhov stavebných prác musel byť súčasťou vyhotovenej projektovej dokumentácie aspoň v jednom prípade poskytnutých služieb. Pre preukázanie podmienky účasti nie je rozhodujúce v prípade koľkých zákaziek boli vyššie uvedené služby poskytnuté,“ uvádza obec Močenok.

Podľa ďalších informácií obce je zrejmé, že do úvahy budú brať len ponuky, ktoré budú vyhovovať všetkým predpísaným požiadavkám.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk