Zlatica Gregorová Samospráva

Školám zrenovujú učebne: Pomôžu prostriedky z ministerstva

Základné školy bývajú vo veľkej miere vybavené špeciálnymi učebňami. Tie slúžia na získanie praktických zručností žiakov.

Ilustračný obrázok k článku Školám zrenovujú učebne: Pomôžu prostriedky z ministerstva
Foto: Zlatica Gregorová

Školy do ich výbavy investujú každá podľa svojich možností. V meste Šaľa sa schyľuje k renovácii niekoľkých špecializovaných učební. Na poslednom rokovaní poslancov Mestského zastupiteľstva v Šali sa prerokúvali i projekty, súvisiace s renováciou týchto priestorov.

Eliška Vargová, referentka OSaKČ predložila prítomným informácie o plánovaných investíciách. Mesto po schválení poslancami podá žiadosť o nenávratný finančný príspevok, ktorý by čiastočne pokryl finančné náklady.

Pomôžu aj financie z ministerstva

V základnej škole J.C. Hronského chcú zmodernizovať učebňu fyziky a vybudovať jazykovú učebňu. V škole by chceli zlepšiť technické vybavenie pre 30 žiakov vynovením učebne fyziky a zároveň zriadiť ďalšiu miestnosť, kde by sa žiaci mohli učiť cudzí jazyk. V prípade tejto učebne budú nutné i stavebné úpravy. Učebňa biochémie a polytechnická učebňa v ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa je názov ďalšieho projektu z oblasti školstva.

Predmetom projektu je obstaranie modernej učebne polytechniky so zameraním na techniku v priestoroch vyše 40-ročných dielní pre 16 žiakov a zriadenie novej učebne biochémie so zameraním viac na chémiu pre 25 žiakov v priestoroch Základnej školy Ľ. Štúra v Šali, ktoré budú spojené so stavebnými úpravami. Cieľom je tiež vytvoriť podmienky pre znovuobjavenie chémie pre deti v meste s tradíciou chemického priemyslu a tradíciou stredného školstva v oblasti chémie,“ píše sa v materiáloch k projektu na mestskom webe.

Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ J. Murgaša, Šaľa je tretím projektom, ktorým by mesto a šalianske školstvo prispelo k lepším podmienkam výučby žiakov na tejto škole. Kompetentní sa dali za záväzok zainvestovať do technického vybavenia učebne fyziky a spríjemniť tak školské prostredie. Podobné priestory by chceli zrenovovať i v budove ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským, Šaľa. Učebňu plánujú zriadiť v prízemí školskej budovy. Posledný z projektov sa dotýka ZŠ J. Hollého. Tu chcú vynoviť terajšie zariadenie učebne Informačno – komunikačných technológií a zároveň zriadiť dve jazykové učebne.

Rozhodli poslanci

Stavebné úpravy a technické modernizácie si vyžadujú finančnú spoluúčasť mesta i nenávratné finančné príspevky. Predpokladané finančné výdavky predstavujú pribl. 3000 eur pre každý školský projekt. Preto museli byť jednotlivé návrhy odsúhlasené poslancami MsZ. Poslanci predložené návrhy schválili. Podľa slov Elišky Vargovej, žiadosti o nenávratné finančné príspevky musia odoslať do 15. mája 2017.

Päť projektov školských učební

Celkovo pôjde o päť projektov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP):

  • Učebňa fyziky a učebňa jazykov v ZŠ J.C. Hronského, Šaľa
  • Učebňa biochémie a polytechnická učebňa v ZŠ Ľ. Štúra, Šaľa
  • Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ J. Murgaša, Šaľa
  • Učebňa fyziky v ZŠ s MŠ Petra Pázmánya s vyučovacím jazykom maďarským, Šaľa
  • Učebne jazykov a IKT v ZŠ J. Hollého, Šaľa

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie