Septembrová KRIMI štatistika: Na čele sú nepozorní vodiči a bezohľadní občania

Po lete sa život v Šali vrátil do svojich zabehnutých koľají. Ani začiatkom jesene si mestskí policajti od previnilcov príliš neoddýchli.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Septembrová KRIMI štatistika: Na čele sú nepozorní vodiči a bezohľadní občania
Foto: Zlatica Gregorová

Čo všetko riešili naši mestskí policajti, to si môžete prečítať v našom pravidelnom každomesačnom článku. Policajné delikty zaznamenal do Policajného denníka vedúci odd. štatistiky a evidencie MsP Šaľa, Ján Komjáthy.

Vodiči a iní previnilci

Podľa zápiskov sa dá usúdiť, že aj septembru vládli nepozorní vodiči automobilov, ktorých bolo 204. Na druhom mieste sa mestskí policajti v Šali zaoberali Inými prípadmi v počte 148 a zaevidovali aj 82 previnení proti Verejnému poriadku. Celkovo príslušníci Mestskej polície Šaľa vyriešili 474 prípadov, rozdali 80 pokút v hodnote 950 eur.

Prečítajte si výber konkrétnych prípadov z Policajného zápisníka vedúceho odd. štatistiky a evidencie MsP Šaľa, Jána Komjáthyho.

Pes, pustený na voľno, bol predmetom prvého prípadu mestskej polície. „Dňa 2.9.2018 o 22­.55 hod. bolo na MsP nahlásené, že v medzihrádzových priestoroch sa pohybuje pes bez vôdzky. Hliadka MsP zistila, že majiteľom je 25– ročná Z.K. z Galanty. Menovaná bola vyriešená napomenutím,“ uvádza Ján Komjáthy. Alkohol úradoval v ďalšom prípade. Jeho hlavnou aktérkou bola žena. „Dňa 7.9.2018 o 14­.15 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP v podnapitom stave leží neznáma žena. Hliadka MsP zistila , že priestupcom je 74 – ročná M.T. zo Selíc. Menovaná bola vyriešená napomenutím,“ uviedol Ján Komjáthy z MsP Šaľa. V poslednej dobe v Šali rozšírené žobranie, bolo nahlásené mestským policajtom v Šali hneď v ďalší deň. „Dňa 8.9.2018 o 16­.00 hod. MsP zistila, že na ul. SNP 56 – ročný M.K. zo Šale obťažuje okoloidúcich žobraním. Menovaný bol vyriešený napomenutím,“ uvádza zápis Jána Komjáthyho.

Čierna skládka aj hádky

O tom, že ukladanie nepotrebných vecí a vytváranie ilegálnych skládok je zakázané, zrejme ešte nepočul istý Šaľan. „Dňa 11.9.2018 o 13,1­0 hod. bolo na MsP nahlásené, že v medzihrádzových priestoroch je skládka odpadu. Hliadka MsP následne zistila, že skládku založil 45 – ročný L.S. zo Šale. Menovaný bol vyriešený pokutou 30 eur," zaznamenal Ján Komjáthy. Hádky boli predmetom ďalšieho zásahu mestských policajtov v Šali. Ján Komjáthy uviedol: „Dňa 12.9.2018 o 20,2­4 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. P.J. Šafárika má nezhody 63 – ročná M.M. zo Šale s 65 – ročným J.M. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.“

SEPTEMBROVÁ KRIMI ŠTATISTIKA

NÁZOV PRIESTUPKU POČET
O cestnej premávke 204
Iné prípady 148
Verejný poriadok 82
Všetky VZN 11
Občianske spolunažívanie 11
Podmienky držania psov 11
Proti majetku 6
Iné priestupky 1
SPOLU 474

Bezohľadnosť a minimálny ostych na verejnosti predviedol mladý Poliak. „Dňa 13.9.2018 o 23­.42 hod. MsP zistila, že na ul. Vajanského vykonáva malú potrebu 34 – ročný P.K. z Poľska. Menovaný bol vyriešený napomenutím,“ zapísal Ján Komjáthy. K tomuto občanovi zo susednej krajiny sa mestskí policajti venovali aj o pár minút neskôr. Ako uviedol Ján Komjáthy, „dňa 13.9.2018 o 01­.33 hod. MsP zistila, že na ul. Okružnej je dezorientovanom stave 34 – ročný P.K. z Poľska. Menovaný bol odovzdaný RZP, ktorá ho previezla do NsP Galanta.

Krádež návštevníčky

Návštevníčka z neďalekej obce v našom okrese sa rozhodla v Šali kradnúť. Ako zapísal Ján Komjáthy, „dňa 18.9.2018 o 19­.20 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. SNP sa neznáma žena dopustila drobnej krádeže. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 34 – ročnú H.F. z Nededu. Menovaná bola vyriešená napomenutím.“

Kopance do dopravných značiek

Neúcta k verejnému majetku sa preukázala v ďalšom prípade. Dotyčným občanom prekážalo dopravné značenie. „Dňa 20.9.2018 o 02­.20 hod. bolo kamerovým systémom MsP zistené, že na ul. Hlavnej kope do dopravných značiek neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 19 – ročného M.T. zo Šale. Menovaný bol vyriešený pokutou 10 eur,“ uviedol Ján Komjáthy a zároveň uviedol, že „dňa 20.9.2018 o 02­.20 hod. bolo kamerovým systémom MsP zistené, že na ul. Hlavnej kope do dopravných značiek neznáma osoba. Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 21 – ročného M.Č. zo Šale. Menovaný bol vyriešený pokutou 10 eur.“

Rušenie nočného pokoja si neuvedomil skoro šesťdesiatročný obyvateľ Šale. Upozornila ho na to policajná hliadka. „Dňa 28.9.2018 o 22­.20 hod. bolo na MsP nahlásené, že na ul. Nitrianskej hrá nahlas hudba. Hliadka MsP zistila, že priestupcom je 59 – ročný N.T. zo Šale. Menovaný bol vyriešený napomenutím.“

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk