Šaliansky primátor s dvoma zástupcami: K veľkým plánom pribudne posila, FOTO

Pred pár dňami sa v Šali oslavovalo. Pred ustanovujúcim zasadnutím Mestského zastupiteľstva vymenovali primátora a poslancov.

Zlatica Gregorová

Okrem toho bola na programe aj ďalšia záležitosť. Pribudol ďalší člen primátorovho tímu.

Viceprimátorka ostáva

Hlavou mesta Šaľa je primátor Jozef Belický. Keďže je časovo nemožné, aby sa sám zúčastňoval všetkých dôležitých podujatí a mal na starosti všetky kompetencie, ustanoveného mal aj svoju zástupkyňu. Bola ňou viceprimátorka Danica Lehocká ktorá ňou ostáva i naďalej. „Myslím, že pre mesto Šaľa docielila veľmi veľa pozitívnych vecí,“ zhodnotil Jozef Belický.

Budú dvaja

Časy sa však menia a do primátorovho tímu pribudol aj ďalší človek. Na slávnostnom zasadnutí MsZ, ktoré sa konalo 4. decembra 2018 v Šali, bol okrem iného vymenovaný aj druhý viceprimátor. Aj ten preberie časť kompetencií hlavy mesta na svoje plecia. Ako náš portál informovala hovorkyňa Mesta Šaľa Erika Kollerová, „druhým zástupcom, podľa poverenia, bude poslanec Róbert Tölgyesi. Obaja zástupcovia sú poverení na zastupovanie na čiastočný úväzok.“

S rozšírením aktivít mesta bude potrebné rozložiť sily a v tom Jozefovi Belickému pomôžu jeho zvolení zástupcovia. „Stali sme sa súčasťou mnohých aktivít v tomto meste, či ide o kultúrne, sociálne, športové podujatia, ktorých sa treba zúčastňovať, treba tieto podujatia pripravovať a jednoducho sú fyzické limity, ktoré sa nedajú prekročiť. Našťastie, podpora mojej rodiny mi to umožňovala, ale faktom je, že keď chceme veci stále zlepšovať, tak tých úloh je naozaj veľa,“ odôvodnil svoje rozhodnutie primátor.

Schopný zástupca

Podľa informácií Eriky Kollerovej primátor považuje nového zástupcu Róberta Tölgyesiho za iniciatívneho a schopného riešiť problémy. Výrazne pomáhal v komunikácii a riešení problémov s ministerstvom dopravy, najmä čo sa týka výstavby obchvatu mesta. Novopečený viceprimátor cíti dôležitosť novej funkcie.

Veľká zodpovednosť

Ambície máme veľké, ale je to aj veľká zodpovednosť. Moje priority sa týkajú mestských komunikácií a dal som sľub pred voľbami, ktorý súvisí s vybudovaním cyklotrasy do Diakoviec,“ pri­blížil Róbert Tölgyesi.

Zdroj: Dnes24.sk