Šalianski škôlkari sa venovali tradíciám: Morenu hodili do Váhu, FOTO

Jar už neochvejne prichádza do našich končín a s ňu aj rôzne tradície. Tie sú podstatou našej histórie a preto sa ich aj v súčasnosti snaží väčšina ľudí dodržiavať.

Zlatica Gregorová

O spoznávanie našich ľudových zvykov sa usilujú aj učiteľky v materských školách, ktoré im poznávanie o nich vštepujú od najmenšieho veku. Najmenší Šaľania si mohli aj sami vyskúšať, ako to kedysi vyzeralo na dedinách pri rozlúčke so studenou zimou. V druhej polovici marca 2019 sa deti zo šalianskej škôlky na Hollého ulici venovali zaujímavej aktivite, ktorá je spojená s vítaním jari.

Morena, Morena

„Morena, Morena, do vody hodená“ sa ozývalo v priestoroch školského dvora, kde sa deti materskej školy so svojimi pani učiteľkami v rámci ľudových zvyklostí lúčili so zimou, aby prišla očakávaná jar. Morenu – symbol zimy a smrti vyrobili z dvoch prekrížených palíc, obalili farebným krepovým papierom a slávnostne odeli,“ uviedla učiteľka MŠ Hollého Alžbeta Matulová.

Symbol zimy vo Váhu

Podľa slov učiteľky sa deti so spevom a hrou na rytmické nástroje vybrali symbol odchádzajúcej zimy vyprevadiť až k Váhu. Keď už boli na šalianskom moste, Morenu hodili do našej veľrieky. Ako Alžbeta Matulová dodala: „na znak nového života doniesli zelené vetvičky ako symbol začínajúcej jari.“

Zdroj: Dnes24.sk