Ilustračný obrázok k článku Šalianski poslanci sa opäť stretnú: Primátor zvolal mestské zastupiteľstvo
Foto: Zlatica Gregorová

Šalianski poslanci sa opäť stretnú: Primátor zvolal mestské zastupiteľstvo

Na poslancov mesta Šaľa čaká prvé tohtoročné rokovanie. Zasadnutie mestského zastupiteľstva už totiž spoznalo termín.

Správy Samospráva
Správy Samospráva

Šalianski poslanci sa opäť stretnú: Primátor zvolal mestské zastupiteľstvo

Na poslancov mesta Šaľa čaká prvé tohtoročné rokovanie. Zasadnutie mestského zastupiteľstva už totiž spoznalo termín.

Ilustračný obrázok k článku Šalianski poslanci sa opäť stretnú: Primátor zvolal mestské zastupiteľstvo
Foto: Zlatica Gregorová

Primátor Jozef Belický zvolal 1. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Šali v roku 2021.

Poslanci by sa mali stretnúť 25. marca o 14.00 hodine v kongresovej sále Mestského úradu v Šali. Aký program ich čaká?

Informačné materiály a správy

 • Správa z kontroly hospodárenia s finančnými prostriedkami z rozpočtu mesta určenými na školskú jedáleň a ich použitie v ZŠ Ľ. Štúra v Šali – materiál číslo A 1/1/2021.
 • Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky mesta Šaľa za rok 2020 – materiál číslo A 2/1/2021
 • Správa o plnení uznesení mestského zastupiteľstva – materiál číslo A 3/1/2021

Všeobecne záväzné nariadenia, normy mesta, zmeny uznesení

 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení podmienok predaja výrobkov a poskytovaní služieb na trhových miestach v meste Šaľa – materiál číslo B 1/1/2021
 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia Trhový poriadok pre trhovisko „DOMÁCI TRH“ na ulici Hlavná 46/2, 927 01 Šaľa – materiál číslo B 2/1/2021
 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o určení školských obvodov pre jednotlivé základné školy v meste Šaľa a určení miesta a času zápisu – materiál číslo B 3/1/2021
 • Návrh Všeobecne záväzného nariadenia o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Šaľa – materiál číslo B 4/1/2021
 • Zmena Uznesenia č. 9/2020 – XVI. z 9. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Šali zo dňa 3. decembra 2020 – materiál číslo B 5/1/2021

Hospodárenie mesta

 • Vývoj hospodárenia mesta k 31. 12. 2020 – materiál číslo C 1/1/2021
 • Návrh plánu verejného obstarávania na rok 2021 – materiál číslo C 2/1/2021

Majetkové záležitosti

 • Ján Fiala a manželka Ing. Ľubica Fialová, Kpt. Jaroša 1292/36, 927 01 Šaľa – prevod pozemku vo vlastníctve mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 1/1/2021
 • Iveta Kubicová, Slnečná 2385/7A, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku na Slnečnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 2/1/2021
 • Lenka Novosádová Braunová, Železničná 505/26, Šaľa a Miloslav Novosád, Diakovce 148 – žiadosť o prenájom pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 3/1/2021
 • Ivana Pohlová, Budovateľská 8, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 4/1/2021
 • Mgr. Peter Pónya, Letná 569/1, Šaľa a Mgr. Kristína Pónyová, Kráľovská 828/2, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál čísloD 5/1/2021
 • Michaela Pappová, Slnečná 1941/3, Šaľa – žiadosť o prenájom pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 6/1/2021
 • GTIS charging SK s.r.o., Legionárska 670/58, 911 01 Trenčín – žiadosť o nájom pozemkov s právom stavby z dôvodu hodného osobitného zreteľa – materiál číslo D 7/1/2021
 • Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Katarínu Melegovú, s. č. 214, 925 71 Trnovec nad Váhom – materiál číslo D 8/1/2021
 • Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku na Železničnej ul. v Šali z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Eduarda Ráca a Ruženu Rácovú, Železničná 498/40, Šaľa – materiál číslo D 9/1/2021
 • Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod pozemku z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Ing. Radovana Pappa, Nešporova 1016/16, 927 01 Šaľa – materiál číslo D 10/1/2021
 • Návrh spôsobu nakladania s majetkom mesta – prevod bytu č. 87 vo vchode 21 bytového domu s. č. 1948 z dôvodu hodného osobitného zreteľa pre Gabriela Kováča, Narcisová 1948/21, 927 05 Šaľa – materiál číslo D 11/1/2021
 • Návrh na schválenie úhrady technického zhodnotenia predmetu nájmu pre Ondreja Kožucha, miesto podnikania s. č. 463, 925 91 Kráľová nad Váhom – materiál číslo D 12/1/2021 (materiál bude distribuovaný v priebehu 12. týždňa)

Právne záležitosti

 • Zmluva o dielo č. 760/2020 na realizáciu stavebných prác „Výmena okien v budove kolkárne v meste Šaľa“ – materiál číslo F 1/1/2021

Ďalšie správy z domova i zo sveta nájdete aj na Dnes24, Facebooku a Instagrame.

Foto: ilustračné

Viac informácií zo Šale a okolia

Zdroj: Dnes24.sk
SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM

SLEDUJTE NÁŠ INSTAGRAM
Najčítanejšie