Šalianski policajti spolupracujú aj s Interpolom: Aký je stav kriminality v meste?

Ešte predtým, ako sa šalianski poslanci vybrali tráviť letné radovánky, mali posledné rokovanie. Jedným z bodov bola aj krimi situácia za vlaňajšok.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Šalianski policajti spolupracujú aj s Interpolom: Aký je stav kriminality v meste?
Foto: Zlatica Gregorová

Do Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta Šaľa patrí aj Koncepcia prevencie kriminality a inej protispoločenskej činnosti v podmienkach mesta Šaľa na roky 2018 – 2022.

Vyše dvestošesťdesiat činov

S bezpečnostnou situáciou v Šali za rok 2017 sa poslanci oboznámili 28.júna 2018 na rokovaní MsZ v Šali.. V rámci trestnej činnosti bezpečnosti v služobnom obvode v Šali od 1.1. 2017 do 31.12. 2017 bolo spáchaných 263 trestných činov, z toho 169 bolo objasnených, čo je 64,25% objasnenosti. Z toho bolo 61 skutkov spáchaných na ulici a vyriešených 40 skutkov, čo predstavuje 66,5% objasnenosť.

Viac úspechov

V porovnaní s rokom 2016 sa štátnym policajtom zvýšila miera objasnenosti prípadov o 9,5%. Podľa informácií riaditeľa okresného riaditeľstva PZ v Šali Romana Révaya, ktoré odzneli na zastupiteľstve je zrejmé, že najväčší počet trestných činov v Šali sa stal počas víkendov, teda v sobotu a nedeľu od podvečera do polnoci. Patrili tu násilné trestné činy, mravnostné, krádeže, vlámania, majetková kriminalita – 90 prípadov a 42 objasnených.

V meste vlani prevládala násilná kriminalita.

Vražda v roku 2017 spáchaná nebola. Lúpeží bolo 9, ublížení na zdraví 11. Vlani sa odohrala aj séria vlámačiek do rodinných domov, ktorú policajti operatívne riešili. Čo sa týka krádeží áut, stali sa dve a oproti roku 2016 ich bolo menej.

Drogy hrali hlavnú úlohu v dvoch prípadoch závažnej drogovej trestnej činnosti, páchatelia boli vzatí do väzby a skutky teda boli objasnené.

Spolupráca s Interpolom

Príslušníci OR PZ v Šali vyriešili aj bankovú lúpež na Hlavnej ulici. Ako riaditeľ OR PZ v Šali Roman Révay informoval zastupiteľstvo prostredníctvom svojho kolegu, pri tomto skutku poslúžil kamerový systém, ktorí policajti obzvlášť vyzdvihli ako veľmi nápomocný. „Operatíva okamžite dokázala zmapovať celú ich trasu. Ako prišli, ako odchádzali, na akom vozidle odišli i ŠPZ. Potom kriminálna polícia sa spojila dokonca i s Interpolom, kde bolo zistené, že títo dvaja páchatelia, ktorí takto vykradli banku, kradli aj v Nemecku a Slovinsku, kde boli aj zadržaní,“ uvádza Roman Révay v správe o stave kriminality v meste Šaľa.

Celkový stav kriminality v meste Šaľa hodnotí v súčastnosti Roman Révay za OR PZ a Peter Krokavec za Mestskú políciu ako relatívne prijateľný v rámci ostatných miest na Slovensku, so skúsenosťami s prevenciou.

Divokí návštevníci

Nevýhodou je dlhá otváracia doba zábavných zariadení v meste, čím sa Šaľa stáva terčom záujmu návštevníkov z okolitých miest a dedín, ktorí sú nie vždy prispôsobiví. Obaja riaditelia šalianskych polícií radia vo väčšej miere zapájať verejnosť do bezpečnosti mesta a cielene rozširovať kamerový systém, všade, kde to bude potrebné.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame