Zlatica Gregorová Futbal

Šalianski futbalisti pozývajú na konferenciu: Stanovia aj nový rozpočet

Fanúšikovia zeleného trávnika iste vedia, že tu svoju dlhoročnú činnosť vykonáva aj Futbalový klub Slovan Duslo Šaľa. Tentoraz budú rokovať.

Ilustračný obrázok k článku Šalianski futbalisti pozývajú na konferenciu: Stanovia aj nový rozpočet
Foto: Zlatica Gregorová

Vedenie futbalového klubu už v prvých dňoch nového roka zorganizuje konferenciu. Tá bude mať na programe viacero bodov, ktoré budú dôležité pre budúcnosť mládeže aj dospelých športovcov.

Futbalová konferencia

Riadna a volebná konferencia občianskeho združenia FK Slovan Duslo Šaľa sa uskutoční dňa 10. januára 2019 o 15.30 hod. v bábkovej sále DK v Šali. Prezident FK Marián Krištof pozýva členov ako aj sympatizantov šalianskeho futbalu na rokovanie s presne určeným programom.

Program konferencie

 1. Privítanie – úvod, program konferencie
 2. Voľba mandátovej komisie
 3. Voľba návrhovej komisie
 4. Voľba volebnej komisie
 5. Voľba členov revíznej komisie
 6. Voľba zapisovateľa a overovateľa zápisnice
 7. Správa o činnosti za uplynulé obdobie
 8. Správa o hospodárení
 9. Plán činnosti na 2019
 10. Plán rozpočtu na rok 2019
 11. Voľba prezidenta FK Slovan Duslo Šaľa
 12. Voľba VV FK Slovan Duslo Šaľa
 13. Zmena stanov FK
 14. Diskusia
 15. Uznesenie
 16. Záver

Konferencia sa zvoláva v zmysle platných stanov. Bližšie informácie získate na e – maili: fkduslosala@salamon.sk, mládež: fkduslosala.mladez@gmail.com.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie