Šalianskej firme neodsúhlasili ďalší prenájom parkoviska: Dôvodom je prinízka cena

Prednedávnom sa v našom meste opäť zišli poslanci Mestského zastupiteľstva, aby prerokovali potrebné. Jedným z bodov bolo parkovisko.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Šalianskej firme neodsúhlasili ďalší prenájom parkoviska: Dôvodom je prinízka cena
Foto: Zlatica Gregorová

Ešte vo februári tohto roka mesto dostalo žiadosť o prenájom pozemku. Podľa dostupných informácií, ide o časť parcely s plochou 188 m2. Nachádza sa na Hlbokej ulici priamo pred budovou spoločnosti. Tá práve aktuálne rekonštruuje mestský úrad.

Chcú ďalší prenájom

Po tom, čo sa v meste diskutovalo o predaji a prenájmoch plôch súkromníkom, sa poslanci návrhom podrobne zaoberali. V tomto prípade ide o to, že spoločnosť parkovisko vybudovala vo svojej réžii a v roku 2008 s Mestom Šaľa uzavrela nájomnú zmluvu. Tá spoločnosti vyprší ku koncu júla tohto roka. Má teda záujem pokračovať v ďalšom prenájme. Tentoraz na dobu neurčitú.

Navrhovaná cena

„Cena nájmu je stanovená v zmysle Zásad hospodárenia s majetkom mesta Šaľa v znení neskorších dodatkov, podľa prílohy č. 1 a to vo výške 0,663 eur /m2 /rok, čo je pri výmere 188 m2 ročný nájom vo výške 124,64 eur /rok,“ uvádza sa v rokovacom materiáli.

Pre každého rovnako

Po diskusii sa poslanci priklonili k názoru, že návrh neprijmú. Za návrh boli 9, proti bolo 6 a zdržal sa 1 poslanec. Ako sme zistili, hlavným dôvodom je poddimenzovaná cena. V porovnaní s cenou za parkovanie pre bežného obyvateľa mesta je poriadne znížená.

Poslanci sa zhodli na tom, že by bolo optimálne, aby spoločnosť mala parkovanie vyhradené iba počas pracovných hodín a mimo nich by ho mohli využívať ostatní občania mesta pre svoje potreby. Ďalší spôsob, s ktorým by členovia Mestského zastupiteľstva súhlasili, by bola rovnaká suma za prenájom pre spoločnosť aj pre občanov.

V tejto podobe návrh neakceptovali, šalianski poslanci ešte o ňom plánujú rokovať.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame