Šalianske školstvo dosahuje úspechy: Do mesta dochádza mnoho cezpoľných žiakov

Posledné rokovanie Mestského zastupiteľstva v Šali sa nieslo v znamení bilancovania. Poslanci sa však vyjadrovali aj k stavu šalianskeho školstva.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Šalianske školstvo dosahuje úspechy: Do mesta dochádza mnoho cezpoľných žiakov
Foto: Zlatica Gregorová

So Súhrnnou správou o činnosti škôl a školských zariadení za školský rok 2017/2018 a 2018/2019 vystúpila vedúca Spoločného školského úradu v Šali Erika Velazquézová. Podľa informácií vedúcej úradu „malo mesto Šaľa vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti v školskom roku 2017/18 6 základných škôl (ZŠ): tri samostatné a tri základné školy s materskou školou (z toho jedna s vyučovacím jazykom maďarským − VJM), šesť samostatných materských škôl (MŠ), jednu základnú umeleckú školu (ZUŠ) a jedno centrum voľného času pre deti a mládež (CVČ).“

Počet stúpa

Na rokovaní zastupiteľstva Erika Velazquézová podotkla, že zachovať pred 5 rokmi spomínané školy bolo správnym rozhodnutím, nakoľko počet detí v školách stúpa. „V šk. roku 2013/2014 bol najvyšší počet žiakov v histórii 1900, dnes je to 2084,“ uviedla vedúca úradu a poďakovala aj za investície mesta do škôl. V posledných 4 rokoch sa preinvestovalo vyše 2 miliónov eur.

K bodu sa vyjadril aj poslanec Marián Krištof, ktorý vedúcej úradu poďakoval za kvalitnú spoluprácu. Poslanca Vladimíra Vicenu zaujímalo, z akého dôvodu navštevuje šalianske školy aj 510 žiakov z okolitých dedín okresu. Podľa informácií Eriky Velzquézovej najviac žiakov do nášho mesta dochádza z Kráľovej nad Váhom – 122, z Diakoviec 72 a zvyšok tvoria žiaci z ďalších dedín nášho okresu a iných miest a dedín. Poslanec Vicena narážal pritom na nie práve ideálnu dopravu v meste.

Kvalita škôl

Vedúca Erika Velazquézová uviedla, že „ak školy nemajú kapacity, rodičia deti môžu zapísať v šalianskej škole. Aj to svedčí o kvalite našich škôl, aj napriek tomu, že v obciach sú plne organizované, rodičia dávajú deti do našich škôl.“

Vedúca Spoločného školského úradu v Šali s potešením oznámila šalianskym poslancom, že žiakom sa veľmi dobre darí. Zdôraznila, že jedným z ukazovateľov kvality je aj testovanie deviatakov, v ktorom šalianske školy dosiahli úspechy lepšie ako je celoslovenský priemer. Školy dosahujú aj dobré športové výsledky a to všetko môže vyplývať na obľúbenosť a vyšší počet žiakov, dochádzajúcich za vzdelaním do Šale.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk