Zlatica Gregorová Samospráva

Šalianska radnica výzvy neignoruje: Získané dotácie rozdelí na šikovné projekty

Samosprávy v našom okrese sa zapájajú do rôznych grantov, ktoré napomôžu ich rozvoju. Týkajú sa kultúry, životného prostredia, športu či technológií.

Ilustračný obrázok k článku Šalianska radnica výzvy neignoruje: Získané dotácie rozdelí na šikovné projekty
Foto: Zlatica Gregorová

Aj nedávno sa šalianski poslanci na rokovaní zastupiteľstva dozvedeli, ktoré projekty dostali zelenú a na ktoré sa čaká v poslednom období.

96 stromov

K úspešným zámerom patrí národný projekt Zelené obce. Jeho poskytovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia. Mesto Šaľa práve jej adresovalo Žiadosť o poskytnutie podpory. Podľa zverejnených informácií na sala.sk, je hlavným predmetom výsadba 96 ks stromov a súvisiace výdavky podľa cenníka národného projektu.

V meste

Cieľom národného projektu je realizácia prvkov zelenej infraštruktúry na miestnej úrovni prostredníctvom vegetačných prvkov a s nimi súvisiacimi činnosťami. Takto cielenou realizáciou vegetačných prvkov sa prispieva k vytvoreniu poloprírodných až prírodných krajinných štruktúr pre konkrétne územie, kde sú zohľadnené prirodzené špecifiká a ekosystémové funkcie,“ informuje SAŽP.

Mesto sa do výzvy zapojilo v júni tohto roka a dnes už je isté, že dosiahlo úspech. Na výsadbu získali požadovanú sumu v plnej výške a to 16 458,55 eur.

S podporou

Ďalším zámerom šalianskej radnice bola podpora miestnej kultúry. Na financovanie projektu Rok so šalským gazdom využili výzvu Nadácie ZSE – Rozprúdime regióny. Aj táto žiadosť bola, podľa zverejnených informácií, zaslaná v júni tohto roka. Ako mesto informuje, projekt je uvedený v zozname podporených subjektov aj s 900-eurovou dotáciou.

Nezabudlo sa ani na šport. V lete tohto roka Slovenský olympijský a športový výbor (SOV) zverejnil Výzvu na predloženie žiadostí o poskytnutie príspevku na modernizáciu, rekonštrukciu a budovanie športovej infraštruktúry. Mesto by chcelo modernizáciu zastrešenia tenisových kurtov nafukovacou halou a na to by využilo spomínanú dotáciu.

Modernizácia

Ako uvádza SOV,cieľom tejto výzvy na predkladanie žiadostí je zlepšiť celkový stav a kvalitu športovej infraštruktúry v SR, a to jej postupnou modernizáciou, rekonštrukciou a budovaním.“ Šikovné športové projekty plánujú podporiť celkovo 3 mil. eur. Žiadosť mesta Šaľa je aktuálne v posudzovacom procese. Požadovaná suma je vo výške 74 575 eur.

Do ihriska

Mesto Šaľa predložilo aj projekt na Dofinancovanie multifunkčného ihriska na ZŠ s MŠ Bernolákova 1 v Šali. Podľa dostupných informácií bola žiadosť zaslaná do Programu podpory partnerstiev Nadácie SPP. Začiatkom septembra 2019 a v súčasnosti je žiadosť posudzovaná. Ak by bol zámer vyhodnotený ako úspešný, do projektu by samospráva mohla vložiť požadovaných 10 000 eur.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie