Zlatica Gregorová Samospráva

Šalianska radnica chystá nové nariadenie: Vodiči staré VZN neakceptujú

Šaľa už roky bojuje s prehustenou premávkou. Okrem dlhého prejazdu cez most do Veče a späť ho komplikuje aj tranzit.

Ilustračný obrázok k článku Šalianska radnica chystá nové nariadenie: Vodiči staré VZN neakceptujú
54
Galéria

Ľahké to nemajú ani vodiči, ktorí by radi zaparkovali blízko budovy, do ktorej sa potrebujú dostať či neďaleko svojho bytu. I preto sa v radnici rozhodli zaviesť parkovaciu politiku. Dôvodom je plný stav v meste aj arogancia niektorých občanov.

Nerešpektované

V meste sa teraz rozhodli, že do praxe zavedú aj nové Všeobecne záväzné nariadenie. To pôvodné VZN č. 8/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Šaľa, zdá sa, nie každý rešpektuje.

V nariadení na sala.sk sa hovorí: „Osobitne užívať verejné priestranstvo na parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska je oprávnený iba užívateľ, ktorému bolo vydané rozhodnutie, teda povolenie, o užívaní takéhoto priestoru. Na základe tohto rozhodnutia má právo vyzvať každú osobu, ktorá ho obmedzuje v užívaní osobitne určeného verejného priestranstva, napríklad parkovaním alebo dočasným zastavením na takomto mieste, aby takáto osoba opustila vyhradené parkovisko z dôvodu, že nie je oprávneným užívateľom tohto miesta.“

Podnikateľovi, ktorý poruší nariadenia a dopustí sa správneho deliktu, uložia pokutu do výšky 6 638 eur. Občanovi, za neoprávnené zabratie verejného priestoru, môžu uložiť pokutu do 300 eur.

Súhlasné ŠPZ

Ako nás informovala hovorkyňa Mesta Šaľa Dajana Hanesová, „toto VZN bolo v našom meste zaužívané niekoľko rokov a predpokladalo sa, že ho ľudia zo slušnosti budú napĺňať. Zároveň si aj občania, ktorým bolo vydané povolenie o užívaní verejného priestranstva musia uvedomiť, že na danom mieste môže výlučne parkovať len vozidlo, ktorého štátna poznávacia značka auta sa nachádza na príslušnej tabuli.“

Stručne a jasne

Na uvedenom mieste by tak okrem zapísaného vodiča nemal stáť ani žiaden iný rodinný príslušník či známy, ktorý má odlišnú ŠPZ, ako tú, ktoré je uvedená na tabuľke na parkovisku. Podľa hovorkyne mesta nie je aktuálne VZN mesta Šaľa riadne akceptované a tak pripravia nový právny predpis. Ten by mal jasne určiť práva a povinnosti vlastníkov parkovacích miest.

Nové nariadenie

„Všeobecne záväzné nariadenie má pôsobnosť na území mesta a je ho povinný dodržiavať každý, kto sa zdržuje na jeho území. Mesto pripraví nové VZN, v ktorom okrem vyššie uvedeného, bude i zrozumiteľné, kde sa nachádzajú vyhradené prenajaté parkoviská a ich ochrana bude zabezpečená okrem VZN aj zákonom o pozemných komunikáciách. To znamená, že bude aj ihneď vynútiteľná políciou,“ dodala Dajana Hanesová.

V galérii uvidíte zábery z nedávneho otvorenia detského ihriska Majk v Šali.

Foto: ilustračné

V Šali otvorili historický MAJK: Prvé detské nájazdy má za sebou, FOTO
54
Galéria
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie