Šalianska MeT-ka chce rozšíriť svoju činnosť: Budú vykonávať údržbové práce?

Na poslednom rokovaní Mestského zastupiteľstva sa v našom meste rozvinula téma komunálnych služieb. Najnovšie ich ponúkajú mestské teplárne.

Zlatica Gregorová
Ilustračný obrázok k článku Šalianska MeT-ka chce rozšíriť svoju činnosť: Budú vykonávať údržbové práce?
Foto: Zlatica Gregorová

Informácia o možnosti rozšírenia činnosti podnikania spoločnosti MeT Šaľa, spol. s r.o. a analýza týkajúca sa zabezpečenia komunálnych činností spoločnosťou MeT Šaľa, spol. s r.o. bola jednou z rokovacích tém šalianskych poslancov na marcovom zastupiteľstve.

Rozšíria činnosť?

Doteraz šalianska radnica riešila nových dodávateľov na základe Verejných obstarávaní. Mesto vždy zverejnilo zákazku o objeme vykonávaných prác i finančné požiadavky a vybralo najvhodnejšieho dodávateľa. Teraz sa však núka možnosť, aby všetky údržbové práce v meste mala pod palcom MeT Šaľa, spol. s r.o.

Zeleň aj zimná údržba

MeT Šaľa, spol. s r. o by chcela poskytovať mestu starostlivosti o verejnú zeleň aj zimnú údržbu. Práve zimná údržba bola dlhodobo kameňom úrazu. Len nedávno šalianska radnica podpísala zmluvu s novým dodávateľom, pretože predošlej spoločnosti zmluva vypršala a zároveň mesto bolo s odvedenou prácou nespokojné.

Ako to mestské teplárne myslia, to sa dozvedeli poslanci po preštudovaní predložených materiálov i priamo na rokovaní. Predbežný sumár zostavila spoločnosť na štvorročné a trojročné obdobie. Podľa nich by MeT Šaľa, spol. s r.o v rámci starostlivosti o verejnú zeleň – kosenie stálo mesto „sumu 232 993,83 eur bez DPH, čo je spolu 931 975,33 eur bez DPH počas 4 rokov trvania zmluvného vzťahu.“ V rámci poskytovania zimnej údržby pozemných komunikácií, chodníkov a verejných priestranstiev, by suma predstavovala „53 314,33 eur bez DPH, čo je spolu 159 943,00 eur bez DPH počas 3 rokov trvania zmluvného vzťahu,“ uvádzajú rokovacie materiály.

Nižšie výdavky?

Spoločnosť by na údržbovú činnosť nasadila potrebnú techniku. Išlo by o viacero traktorov, ktoré by slúžili v každom ročnom období. V lete na polievanie i kosenie zelene, v zime zase na rozmetávanie posypového materiálu. Súčasťou ich výbavy sú i kontajnery a krovinorezy.

Výsledným sumárom tejto ponuky adresovanej šalianskej radnici je to, že „náklady za 4 roky vykonávania a zabezpečovania činností predstavujú približne čiastku vo výške 1 098 000,00 eur, čo je o 47 232,00 eur menej, ako je v súčasnosti vysúťažená suma za zimnú údržbu a starostlivosť o verejnú zeleň,“ informuje MeT Šaľa, spol. s r.o. Ako priamo na rokovaní MsZ predostrel riaditeľ spoločnosti Roman Kondys, mestské teplárne by takto chceli podporiť zamestnanosť miestnych obyvateľov a mestu pomôcť k zníženiu výdavkov. Šalianski poslanci sa touto témou budú ešte zaoberať, nakoľko potrebujú dôkladnejšie prezistiť všetky pre a proti a vybrať najvhodnejšie riešenie pre mesto a jeho obyvateľov.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk