Zlatica Gregorová Správy

Šaľania zaplatia poplatok za rozvoj: Do praxe vstúpi v januári 2020

Poplatok uhradia fyzické osoby i firmy za pozemné stavby vybudované v meste. Daň musia stavebníci zaplatiť dňom právoplatnosti stavebného povolenia.

Ilustračný obrázok k článku Šaľania zaplatia poplatok za rozvoj: Do praxe vstúpi v januári 2020
Foto: Zlatica Gregorová

Radnica reaguje zavedením poplatku na rastúce výdavky, ktoré jej vznikajú z dôvodu prijatých zákonov v Národnej rade SR. Okrem obedov zadarmo ide aj o zvyšovanie platov zamestnancov mesta, rekreačné poukazy a ďalšie povinnosti, ktoré samosprávam vznikajú.

„Tieto legislatívne zmeny majú vplyv na výrazné zvýšenie bežných výdavkov rozpočtu mesta už aj v roku 2019, ako aj následne v budúcich rokoch a predstavujú veľmi negatívny zásah do hospodárenia miest a obcí,“ konštatuje sa v materiáli o východiskách rozpočtu Šale na rok 2020.

Občan aj firma

Poplatok za rozvoj budú platiť bežní občania aj firmy, základom na jeho výpočet je výmera nadzemnej časti stavby. Mestské zastupiteľstvo pri schvaľovaní výšky poplatku vychádzalo zo zákona, podľa ktorého môže byť jeho sadzba od troch do 35 eur za každý, aj začatý štvorcový meter (m2).

Mestský úrad vo svojom návrhu odporúčal, aby sa pri stavbách určených na bývanie platilo tri eurá za m2. Pri objektoch na pôdohospodársku produkciu, pri priemyselných objektoch, pri podnikateľských a iných stavbách mala byť sadzba 10 eur za m2

Poslanecký návrh

Na základe poslaneckého návrhu Jozefa Grella však napokon mestské zastupiteľstvo koncom októbra rozhodlo, že poplatok za stavby určené na bývanie bude 10 eur. Výstavba objektov určených na podnikanie, priemysel, či poľnohospodársku výrobu sa spoplatní sadzbou 20 eur za m2.

Jednorazový poplatok

„Keď sa to preráta, je to jednorazový poplatok za výstavbu bežného rodinného domu, ktorý sa zaplatí za celú stavbu, okolo 400 až 500 eur. Ten mestský rozpočet je taký, aký je, pretože tu máme štátom dané veci, ktoré tu musia fungovať, napríklad zvyšovanie platov, rôzne poukazy a podobne. Z tohto pohľadu si myslím, že to nie je veľmi drásajúci poplatok,“ skonštatoval Grell.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Najčítanejšie